Günün Yazısı

YALANIN KARANLIĞINDA KALMA

KARANLIKTIR yalan… Zifiri karanlık. Düşme yalan karanlığına. Yalanın karanlığına düşen yerinde sabit kalamaz. Daima daha derinlere doğru kayar gider. İç içe geçen karanlıklar zindanına kadar devam eder bu. Yalan karanlığı cehalet hastalığı ile beslenir. Gıdasını oradan alır. Cehalet hastalığının pençesine düşen aynı zamanda karanlığa yaslanır. Karanlık sabit durmaz. Çekilir. Kişinin sonsuz uçurumlara, derelere yuvarlanması biraz …

BİR KADEH OLMALISIN NAZARIM

EVET, hem de kulpsuz bir kadeh… İçine güzellikler dolmalı, iyilikler, güzellikler, neşeler dolmalı. Canlar, can bulmalı kadehinden tattıklarında. Ve kulpsuz kadeh olmalısın nazarım, kulpsuz. Yani fazlalıkların olmamalı. Çıkıntıların, çıkıntılıkların olmamalı. Göze de, gönle de rahatsızlık vermemelisin. Bunlar kadehten uzaklaştırır. Yapmamalısın. Sen bir kadehsin ama kadehin gerçek sahibi de sayılmazsın. İçindekinden içecek olanları ondan mahrum etmeye …