Günün Yazısı

BİR KADEH OLMALISIN NAZARIM

EVET, hem de kulpsuz bir kadeh… İçine güzellikler dolmalı, iyilikler, güzellikler, neşeler dolmalı. Canlar, can bulmalı kadehinden tattıklarında. Ve kulpsuz kadeh olmalısın nazarım, kulpsuz. Yani fazlalıkların olmamalı. Çıkıntıların, çıkıntılıkların olmamalı. Göze de, gönle de rahatsızlık vermemelisin. Bunlar kadehten uzaklaştırır. Yapmamalısın. Sen bir kadehsin ama kadehin gerçek sahibi de sayılmazsın. İçindekinden içecek olanları ondan mahrum etmeye …

İŞİTME KITLIĞI

TÜRLÜ yoksulluklarımız olur. Mahrumiyetler yaşarız. Az olabilir bazı şeylerimiz. Böleriz ekmeğimizi bölüşüp yeriz. Elimiz dar olur kimi vakitler. Olduğu kadar der olanla yetiniriz. Hayatın çıkışları, yükselişleri olduğu gibi inişleri de mevcuttur. Bunları bilir kabul ederiz. Tahammülü de ar saymayız. Kimi kıtlıklar vardır ki, çok daha can yakıcıdır. Bunaltır, kıstırır bizi. Köşeye sıkıştırır. Öyle ki, içinde …