KALBİM

TİTRER kalbim, kalbin için… İhtizaz hâlinde her an. Bu titreşim olmasa, bu ihtizaz devam etmese nasıl kalbim kalbine kalbolur? Kalbim kalbine nasıl dönüşür ah! Nasıl karışır? Nasıl katışır? Nasıl karılır kalbim kalbinle… Kimi zaman bir mücmir gibi, kimi vakit hasretin vuslata duyduğu titreşim gibi… Titrerim. Titremek ki; kendine getirir kişiyi! Titremek ki; kendine getirir kalbi! …

BİRİKMİŞ SEVDA

ÖYLE dedi âşık seslenirken, birikmiş sevdam… Hemen cevap veremedi. Düşündü. Düşündükçe sevindi, gönendi. Aydınlandı gözleri. Ne güzelmiş dedi sessizce; birikmiş sevdam. Hayatın hasretle karıldığını, sevdanın özlemle yoğrulduğunun en güzel ifadesi gibi geldi kendisine. Birikmiş sevdayım ben senin gönlünde… Eksilmeyen. Bundan öte söz olur mu dedi. Bundan ileri hediye olur mu? Sende benim birikmiş sevdamsın. Hiç …