YILDIZLAR

KAYAN yıldızları gördün mü hiç diye söze girdi. Görmem mi emmi, elbet gördüm diye cevap verdim. Henüz ergen yaşlarımızda bazı mevsimler çoban sebebini bilmediğim şekilde erkenden bırakırdı sürüleri. Biz gençler kısa bir süre sonra onları harmana çıkarıp otlatırdık. Bizim için tadına doyulmaz bir neşe kaynağıydı. Neden öyleydi bilmiyorum ama öyleydi. Gökyüzünün daha bir farkına varırdık. …

MÜŞTAK

UYKU tutmamış, uyanmıştım. Hayli sıkıntılı bir geceydi sebebini bilmediğim. Elleri dizlerindeydi. Namaz oturuşunda olduğu gibi bir edep hâli içindeydi. Önce konuşuyor sandım, sonra yok, yok dua ediyor diye düşündüm. İçimden bir itiraz yükseldi aynı anda: Dua da bir konuşma değil mi zaten. Evet, öyledir. Dua en muazzam konuşmalardandır. Beni tereddüde düşüren ellerinin dizlerinde oluşuydu. Demek …