YİRİNE DÜŞMEK

ÖYLE derler bazı yörelerimizde. Yirine düştü maşallah, rahat. Bir kaygısı, üzüntüsü yok şeklinde anlatırlar. Bu deyim kimi zaman askere giden yiğitler için söylenir, bazen de gelin olan ana kuzuları için… Ben mi niye söyledim? Ben de yerime düştüm de ondan. Tam da olması gereken yere düştüm. Gönlünde yer bulduğumdan beri hülyalarım da yerini buldu. Ecelimi …

ANI

BİRİKTİRMELİSİN demişti önemle, anı biriktirmelisin. Kavrar gibi oldum ama tam kavrayamadım ne demek istediğini. An biriktir başka, anı biriktir daha başka. Ses bakımından benzerlik içeriyorlar ama mahiyet farkları da var ve önemli. İki kafadar oturmuş sahilde bir duvar dibine hem çaya yükleniyor hem de tatlı tatlı müzakere ediyorlardı. İlk dakikalarda tartışıyorlar gibi anlaşılsa da durum …