KÜLLER SENİ KORKUTMASIN

KORKUTMAMALI…

Küller seni korkutmasın.

İçinde bitip tükenmeyen cevherin olduktan sonra ne çıkar!

Yandıkça harlanan, harlandıkça özünü bulan bir maden değil mi yüreğin?

Ne korkarsın o halde.

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

YİTMEK, kaybolmak harcın değil senin.

O yerini kavramamışların harcanmışlığıdır…

Özünü bulamamışların avareliği…

Sen yönünü biliyorsun.

Yerini bellemişsin.

Sabitkadem olmuşsun…

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

KÜLLERİNDEN yeniden doğmayı öğretmediler mi sana?

Her bitişin yeni bir başlangıç olduğunu…

Her devrilmenin tekrar ayaklanmakla, doğrulmakla sonuçlandığını…

Kıyamın kıvamı nerede kalır o zaman?

Dik durmanın heybeti nerede kalır?

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

KÖZ olmaya tâlip olmalısın.

Ve…

Öyle kalmaya.

İçten içe yanan bir kandil gibi gönlün.

Görmüyor musun?

Titreyişlerini hissetmiyor musun?

Düşün tekrar o halde.

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

KÜLLER arta kalandır.

Arkada kalandır.

İyice yanmış şeylerin geride bıraktığı tozdur.

Rüzgâra dayanamayan…

Yellerin savurduğu…

Sen savrulanlardan olmamalısın.

Yeniden doğmalısın her dem.

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

HAKİKATİNİ bilen olmalısın…

Ona yürüyen…

Kendini arayan.

Ve…

Bulan…

Kavuştuğunda bayram eden…

Varlığın künhüne vâkıf olan…

Kaynağı bilip tanıyan…

Onun gözesinden hayatın suyunu içen olmalısın…

Ve…

Küller seni korkutmasın asla…

DEVRAN döner…

Işıklar söner.

Gün geceye kavuşup karanlığı üstüne örter.

Ama bilirsin!

Her gece sabaha gebedir.

Her karanlık aydınlığa…

Her yalan doğruya.

Her sahte sahici olana…

Savrulsun o vakit küller ne çıkar?

Savrulsun küllerin.

Yokluk var mıdır ki, korkuyorsun.

Hiçlik var mıdır ki, tırsıyorsun.

Bilinmez, bulunmaz tek bir nokta mevcut mudur Hakka agâh olmayan?

O’na gizlilik yoktur.

Âşikârdır her şey.

O halde küller seni korkutmasın.

Kül olmak sana ürkütücü gelmesin.

Küller maddeleri oluşturan yapı taşlarının yüksek ısıya maruz kalması sonucunda oluşan tozdur diye târif ediliyor.

Senin madden nedir?

Özün nereden beslenir?

Hangi yüksek ateşlerde kavruldun, asıl buna bakmalısın?

Aradığın cevap burada gizli.

Balık yemi görür derler.

Sen iğneyi görmelisin.

Ve…

Sahibini.

İşte o zaman küller artık seni korkutmayacak.

Korkutamayacak.

Ya Selâm!

02.07.2021

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/kuller-seni-korkutmasin/635354

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir