VE RAMAZAN GELİPTÜR!

GELİŞİN rahmettir dünyamıza ey Ramazan!

Bilirim.

Huzurdur varlığın, ferahlıktır nazlı gelişin!

Göz açıcı, gönül alıcısın…

Sessiz bir sükûnet getirdin dünyama, bir tül gibi süzülerek!

Derinliktir benliğime ışığın…

Derunumsun!

SEN geldin bana ve anlam kattın bakışıma…

Ben geldim sana, mânâ kazandım gergefinde…

Bekledim seni on bir aydır! Yollardaydı gözüm…

Bir âşık gibi gözlüyordum seni…

Hoş geldin. Yine elin kolun dolu geldin.

ARINDIR beni ey Ramazan!

Ar getirirsin dünyama her gelişinde… Utanmayı hatırlatırsın…

Arsızlıklarımı ar’landırırsın.

Arındırırsın…

Arındır beni… Damıt ruhumu…

Süz beni ey Ramazan!

AYRIŞTIR beni ey Ramazan!

İyi ile kötüyü tefrik için güzel bir rontgensin… Işığa tutarsın karanlıklarımızı… Huzmelerin girer en kuytu karanlıklarıma…

Kaçaklarım kalmaz. Kaçamaklarım biter.

Kuytusuz kalırım aydınlığında ey Ramazan.

Güneşim ol!

ERİT beni ey Ramazan! Erit beni ey aşk!

Kar gibi… Usul usul… Yavaş yavaş…

Sellere sebep olmadan, gürültü çıkarmadan…

Taşmadan, bent yıkmadan…

İçin için erit günahtan karlarımı…

Fâtihim ol ey Ramazan!

FETHET beni ey Ramazan!

Al benliğimi!.. Vur bin dilli nefs ejdarhama nurdan kılıncını…

Öldürmek zor bilirim. Tutsak et müebbete en azından azmanımı!

Kurtarıcım ol!

KURTAR beni ey Ramazan!

Bencilliğimden, cimriliğimden… Ve söz geçmez asi serseriliğimden!

Bir mayın olmaktan patlamaya hazır…

Âzat et beni benliğimden, egomdan…

Toplayanım ol!

TOPLA beni ey Ramazan!

Derle dağınıklığımı. Gider bölünmüşlüğü…

Birle beni ey Ramazan!

Bütünle!..

Tevhit et kesretimi…

Yoğuranım ol!

YOĞUR beni ey Ramazan!..

Öyle yoğur ki, olumlu özelliklerim iç içe geçsin…

Ayrılmasın, bölünmesin. Kalmasın bir başına!

İlimle irfanı yoğur! Hak ile adâleti, merhamet ile sevgiyi…

Var ile yokluğu…

Çok ile azlığı…

Tok ile açlığı…

Tatlandırıcım ol!

TATLANDIR beni ey Ramazan!

Hamlıktan kurtar! Kemlikten, olmamışlıktan… Taşmaktan, dökmekten azâde kıl!

Hayatım senle tatlansın. Lezzetleneyim

Evrenlerin iftar tablosu olan Efendimizin sırrıyla neşelendir gönlümü…

Onun kokusunu getir gönlüme… Onu sevenlerin râyihasını taşı yüreğime…

Âşıkanın, sâdıkanın, ârifanın sevdasıyla lezzetlendir hayatımı…

Coşkum ol!

COŞTUR kalbimi ey aşk ayı!

İyilikle, yardımseverlikle, hatır yapmakla…

Gönül onarmakla…

İnfakımı artır! Vermemi, paylaşmamı geliştir!

Bölüşmeyi öğret… Üleşmeyi, empatiyi…

Neşemi arttır. Muhammedî neş’eye ulaştır beni!

Zirveye taşı güzelden yana olan her yeteneğimi!

ZİRVEM ol ey Ramazan!

Fehmimi aç. Âgah et beni hakikate… Gerçeğimi buldur! Beni bende koma… Benlikte bırakma…

Kurtulayım anlayışsızlıklardan, sabırsızlıklardan, sınırsızlıklardan, vefasızlıklardan!..

Hamdimi arttır! Şükrümü derinleştir!

Güzelleştiricim ol!

GÜZELLEŞTİR beni ey Ramazan!

Aynalar dost olsun bana. Mânâ aynasında asılmasın yüzüm. Düşmesin başım, kızarmasın yüzüm.

Hâcet kalmasın başka kapılar tıklatmaya!

HÂCETİM ol ey Ramazan!

İhtiyaçlarımı sende bulayım, sende gidereyim ey Ramazan.

Hâcetim ol!

Düşürme ele, verme yele!

Sende biteyim, sende dolayım.

Sende yiteyim, sende bulunayım.

Sende yanayım, sende söneyim.

Sende yorulayım ey aşk ayı Ramazan, sende dinleneyim.

Çerağım sende yansın, kandilim sende sönsün!

Sende bölüneyim, sende bütünleneyim!

Bir rüzgâr gibi taşı beni.

RÜZGÂRIM ol ey Ramazan!

Kötülüklerden iyiliklere, hazımsızlıklardan hoş görmeye, cimriliklerden cömertliklere götür beni…

Yalanımı, dolanımı bir rüzgâr gibi al götür!

Fark ettir, iyiliği, güzelliği.

FARK ettiricim ol ey Ramazan!

Mecalsiz bir gözü fark edeyim… Dermansız bir dizi göreyim…

Açların, susuzların halini fark ettir!

Bir damla suyun kıymetini bildir bana.

Bir zeytin tanesinin kadirini öğret.

Bir sofrayı, bir paylaşımı, bir duayı histtir…

Fark ettir.

Fark ettir ki, Faruk olayım.

Fark ettir ki, bayramı bileyim, bayramı bulayım.

Bayram edeyim!

Ve Ramazan geliptür.

Hoş geldin Ramazan.

Hoş geldin!..

13.04.2021

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/ve-ramazan-geliptur/619747

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir