Habername

Habername Yazıları

KUTSAL HÜZÜN

KENAR yaşardı. Kimseye karışmaz, kimsenin de kendisine karışmasını istemezdi. Başkalarının kendisine karıştığı vakit, karıştığını, bulandığını dile getirirdi. Yalnız yaşayan bir ardıç ağacı gibi tüm kederini kendi içine gömmüş bir âdemoğlu olarak bedenini gezdiren bir bilge görüntüsü veriyordu. O, hâlinden memnundu esasen. Başkalarının onun bu hâlinden memnun olmaması aslında bir sınır ihlaliydi. … ÇAYINI içerken bardağı …

TERAPİ YERİNE BERBERE GİDERDİK

SÖZÜ dinlenen biriydi. Muktesit idi. Söz israfı yapmazdı. Kelime seçişi ve cümleleri kuruşu yerli yerindeydi. O kadar ki, neredeyse sohbetinin tamamı aklınızda kalırdı. Afaki konulardan hoşlanmazdı. İnsanın bir gönül gündemi olmalı fikrini pekiştirircesine ince eler, sık dokurdu. Tek başına bir mektepti demek hiç abartılı olmaz. … CİDDİ bir insandı. Ama bu onun nükteden mahrum olması …