Günün Yazısı

Genç Oyuncu Mete Gökbayır’ın Hayata ve Kültürümüze Bakışı

Son yıllarda izlediğim film ve dizilerde genç oyuncular dikkatimi çekmeye başladı. Sektör geliştikçe ve yeni mecralar ortaya çıktıkça elbette genç oyuncularda da benzer çeşitlilik göze çarpmaya başladı. Hatta çocuk oyuncular daha görünür oldu. Düşündüm ki, bize görünen ışıklı dünyanın arkasında neler var? Kendilerine söylenen sözleri söyleyip yönetmenin öngördüğü davranışları başarıyla ifa eden bu genç oyuncuların …

Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız

Türkçemize ne yazık ki, yıllardır mezar kazmışız. Bu kolay anlaşılabilir bir husus değildi. Kendi dilinde üretilen metinleri okuyup anlayamamanın verdiği acziyet gözlerden saklanacak gibi değildi ama çoğumuz bundan sarfı nazar etmeyi yeğlemiştik. Gönlümüzü dağlayan bu meseleyi dert edinip yıllarını vererek Türkçenin feryadını bize taşıyan değerli eğitimci yazar ve şair Ahmet Sezgin ile konuşmamak olmazdı. Tenha …