Günün Yazısı

Ölerek Yaşarız

UĞUR CANBOLAT HAYATI doğru anlamak ve ona değer katmak kişinin evvela ölümü iyi kavrayıp anlamasına bağlıdır. Ölümün hakikati anlaşılamadan hayatın gülen yüzü görülemeyeceği gibi bizi sıkıntılarla alabora eden asık suratı da kavranamaz. Ne lanetlemek çare getirir ne de yüceltmek. Dolayısıyla bu iki mühim olguyu yani ölümü ve hayatı birlikte düşünmek ve kavramak bizim kazancımıza olacaktır. …

Sevmeler Bilmeden Olur

SOSYAL mecra her zaman kötü değildir. Mühim olan her imkânı yerli yerinde ve amacına uygun şekilde kullanabilmektir. Bunu başarabildiğimizde zaman hırsızı olmaktan çıkıp vaktimizi kıymetlendirme fırsatları verebilir. Elbette bu, ilk başta doğru bir niyet ve sürdürülebilir bir eylemle mümkün. Bahsini ettiğimiz hususta başarılı olanlar yok mu, var. İşte o gençlerden biri olan Hülya Gökçe’yi bugün …