Günün Yazısı

Gönlü Yanık Bir Fahr-i Kâinat Âşığı: HALUK NURBAKİ

Bu topraklardan bir Haluk Nurbaki geçti. Gençliğin imanının sorularla çelindiği ve Allah demenin bile kamuda sakıncalı görüldüğü dönemlerin gür ve coşkulu sesi idi. İnkâr ve şirk üzerinden plan yapanların karşısına dikilmiş ve “Hayır” demişti. Bu milletin evlatlarının imanını muhafaza için ilmin tüm verilerini kullanarak onlara bir rahmet esintisi oldu. Onları “Gönüllerde Gezintiye” çıkarak imanın muhteşem …

Torun Sevme Kavgası

“Olur mu böyle bir şey?” demeyin. Oluyor. Hem de çok can acıtıcı bir şekilde oluyor. Dede ve ninelerin torunlarını görme ve sevme hakkından mahrum bırakılmaları anlaşılır gibi değil! Ancak anlaşılması zor bir başka husus daha var. Bu ise anne ve babanın uyguladıkları eğitim şekli, disiplin biçiminin dede ve ninenin aşırı şefkatli ve toleranslı tutumları sebebiyle …