Kısa Kısa

İYOTU OLMAYAN TUZ

HAYAT devrederek akıp gidiyor. Gelenler gidiyor ve yeni doğuşlar her dem devam ediyor. Bizim kültürümüz otokritik yapılması gereken bu devir gününe bahar anlamına gelen yaş tabirini kullanıyor. Manidardır. Üzerinde düşünülesi bir kelimedir. Yaş kültürümüze göre baharı, canlılığı, diriliği, tabiatın uyanmasını simgelemektedir. Buradan anlıyoruz ki senenin devrettiği bu demler insanın kendine uyanması gereken demlerdir. Kendi hakikatine …

AÇAN KAPATIR YARAYI

BU böyledir, kural değişmez. Yaranın sahibi açandır aslında. Kapatmak ona düşer, görev onundur. Merhem olmakla vazifelidir. Lokman olma hakkı kendisine aittir. Yaranın mahiyeti tedaviyi belirler. Yürekte açılan yaraya bırakın başkasının şifa sunmasını pansuman bile edemez. Buna ne yara ne de yaralanan fırsat tanır. Yara tanır sahibini, bilir. Sahibinden gayrısına kapalıdır. Yarayı kapatmanın türlü şekli vardır. …