Günün Yazısı

MÂLİYET

HAYAT bir maliyetler toplamıdır. Yapıp ettiğimiz ya da yapmadığımız her şeyin bir bedeli vardır. Ettiğin sözün, karşı çıkışın bir bedeli vardır evet. Ama söylenmesi gereken yerde susmanın da bir karşılığı vardır. Ve bazen bu bedel daha ağırdır. İyi olmanın bir bedeli vardır. Paylaşmanın, bölüşmenin… İstismara uğramak ise bu durumda her zaman mümkün. Bilinen bu duygular …

KAMAŞMA

GÖZÜMÜZ kamaşır ışıktan, bakamayız. Dişimiz de kamaşır zaman zaman. Bunlar doğal ve sıradan. Çok bir önemi yok. Yaşanan güzellikler sebebiyle gönlümüz kamaşsa… Ruhumuzu çepeçevre kuşatsa manevi lezzetler ile kamaşsa… Onların verdiği lezzet-i ruhani ile mest olsak! Coşsak. İyiliklerimiz artsa. Merhametimiz taşsa çevremize ulaşsa. Sevginin pınarı olsak… İçsek ve içirsek oluk oluk. Dua dua olsa dilimiz. …