SEL

İÇİMİZDE ne çok sel var aslında… Kimi zaman bu sele kapılıp gitmek isteriz. Bazı durumlarda da karşı durmak, durdurmak için çabalarız. Önüne bentler yaparız. Bulunduğumuz zaman ve zemin bu selleri coşturucu niteliklere sahiptir. Sevdiklerimizin yanında daha fazla coşup taşar sellerimiz. Onların enerjileri, bakışları, dokunuşları, sarışları bu selleri tetikler. Bu zaman zaman yakınlık demlerinde olabildiği gibi …

MÂLİYET

HAYAT bir maliyetler toplamıdır. Yapıp ettiğimiz ya da yapmadığımız her şeyin bir bedeli vardır. Ettiğin sözün, karşı çıkışın bir bedeli vardır evet. Ama söylenmesi gereken yerde susmanın da bir karşılığı vardır. Ve bazen bu bedel daha ağırdır. İyi olmanın bir bedeli vardır. Paylaşmanın, bölüşmenin… İstismara uğramak ise bu durumda her zaman mümkün. Bilinen bu duygular …