Kısa Kısa

YARALI

DÜNYA neredeyse bir yaralanma merkezi… Hepimiz bir yerden yaralıyız. Darbe almadan yaşayanımız yok gibi… Bakma sen orada burada sağlammış gibi gezmelerine. Yiğit pozu vermelerine. En çok da onlar yaralıdır. Yarasız görünenler, yaralarını gizleyenlerdir. Yarasını inkâr ederler ama bu davranışları nafiledir. Yaralı, yaralıyı tanır, bilir. Bakışından, duruşundan, konuşmasından… Bir yerden falso verir ve yakalanır. Bunları dinledi …

İSNAT

EVET, evet sen bana isnat et… Tüm güzel şeyleri bana dayandır. Ben bundan ancak memnun olurum. Hayra ilişkin tüm atışların bana olsun sevdiğim. Sevmeye, sevilmeye yönelik tüm sebeplerin bana çıksın. Ben senin yaşayacağın ve yaşadığın her güzelliğin isnat edileni olmak istiyorum. Kötülükler ırak bizden. Yabanlıklar uzak bizden. Hamlıklar, hazımsızlıklar, olmamışlıklar, kıskançlıklar ne varsa kötücül duygular …