Kısa Kısa

ŞAHNAZI

HAVA sadece aldığımız nefes değildir. Ruhumuzu da havalandıran havalar vardır… Mayaların yüreğimizi döne dolaşa mayalaması gibi… İnce sesle söylenmesi gereken âşık havasına ‘Şahnazı’ deniyor. Duyup geçilemeyen, oturup dinlenilmesi gereken bir hava… Çoğalmak için, büyümek için mayalanmak gerek… Dost dilinden çoğaltılmak, sevgi ile olur. Okunan ‘Şahnazı’ ile olur. Sakinlik öyle gelir. Gam öyle alınır. Dahası elem, …

HAZIRIM

BEN sana hep hazırım. Ne vakit gönlünde hafif de olsa bir dalgalanma olursa söyle, çekinme. Ben sana hep hazırım. Kutlu bir görev bu benim için. Mutlu bir görev bu benim için. Söyle sen. Kış olsa da söyle, yaz olsa da. Bahar olsa da söyle, sonbahar olsa da. Ben sana hep hazırım. Yüreğim her an içtimada. …