AHİD ŞEREFİ

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE yiğitleri ahid şerefine ermiş kişilerdir.

Ahdin şerefi imandır.

İkrardır.

Onlar Cenâb-ı Allah’a Kur’an-ı Kerim üzerinden verdikleri sözde dururlar.

Fıtratlarına konulmuş olan iman etme yeteneğini güçlü biçimde zuhura getirirler ve bunun gereklerini en eksiksiz biçimde yaparlar.

İman onların şeref bayrağıdır.

Sarsılmaz ve yere düşürülmez sancaklarıdır.

Kalplerinin nuru, akıllarının ziyasıdır.

Hayatları boyunca her an hatırda tuttukları zikirleridir.

Güzel ahlak yolcuları vahiy üzerinden Allah ile yaptıkları ahd-i misaklarına yani antlaşmalarına sâdık kalırlar.

Dünyada yaşarlar ama dünyevileşmezler.

Kulluğun kutlu çizgisinden inhiraf etmezler.

Verdikleri kesin sözün üzerine titrerler.

Altına girdikleri yükümlülüklerini ifa etmenin şükrünü her daim gösterirler.

İtaatlerini yalnız Allah’a yaparlar.

Ahitleri gereği başka hiçbir kişiyi, duyguyu, sistemi O’na denk görmezler.

Allah ile başka hiçbir şeyi eşitlemezler.

Şirk koşmazlar.

Ey hakikat yolunun verdiği söze sâdık kalan musaddik yolcusu!

İman senin şerefindir.

İkrar senin şanındır. Kulluk senin görevindir.

Bunları korumak en özel ve önemli sorumluluğundur.

İman şerifini kaybedersen zelil olursun.

Aziz olmaktan çıkarırsın.

Mükerrem bir evren misafiri olarak sana verilen en büyük nimeti heder etmiş olursun.

Bu sebeple şerefine sahip çık ve onu yücelt.

Sözüne bağlı kal.

Allah’a verdiğin taahhüdün Kur’an-ı Kerim’in bütünü olduğunu asla unutma.

Onu parçalara ayırarak kendini şeref yoksunları arasına itme.

Anlam tahrifatı yaparak verdiğin sözden cayma yoluna girme.

Reşit olman vahyi anlamakla mümkündür.

Aklını Hakk kelamı ile işlet.

Kalbine yerleşen imanı sürekli taze tut.

Hayallere değil gerçeklere tâbi ol.

Eğer güzel ahlak yolunda usanç göstermeden yürüyen erdemlilerden olmak istiyorsan ergenlikle beraber verdiğin misakı hep hatırında canlı tut.

Şeytanın şer güçlerinin farklı cephelerden yaptıkları saldırılara karşı kavi ol.

Metanetini bozma.

Taklitte kalmak tehlikelidir. Sürekli kendini Kur’an’la tahkim et ki, hakiki imana eresin.

Nazarını bulandırma.

Dikkatini dağıtma.

En önemli husus ahid olan imanla erdiğin şerefi korumak ve bu iman şerefiyle emaneti sahibine teslim etmendir.

Niyet sonuca etki eder. Senin sahih niyetin ve gayretin bu olduğunda Rabbin onu koruyacaktır.

16.12.2022

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/ahid-serefi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir