GÖZ AÇIKLIĞI

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri göz açıklığına mazhar olan kişilerdir.

Bu mazhariyet elbette nasip olduğu kadar aynı anlama gelen bu paya sahip olma gayretinin de bir neticesidir.

Emeksiz sonuç olmaz.

Çabasız vuslat bulunmaz.

Burada kast ettiğimiz husus elbette dünyevi konulardaki uyanıklık, göz açıklığı değildir.

El çabukluğu ile elde edilen kazanımlar değildir.

Başkalarının varlığına çökmekle elde edilen mallara sahiplik anlamı taşımamaktadır.

Göz açıklığı aklın eşliğinde olmalıdır.

Yine göz açıklığı kalbin aydınlığı ile görülebilenleri sahici bir emek ile kazanma cehdidir.

Sadece zekâ ile elde edilen birikimler mevzumuz haricindedir.

Ki, onlar çoğu defa ayağa dolanır.

Göz karartır.

Aklı köreltir.

Kalbi işlemez hâle getirir.

Ey hakikat yolunun hakikatli yolcusu!

Göz açıklığın olsun.

Bunu sadece menfaat uyanıklığı ile elde edemezsin.

Aklını yüce kitabımız olan Kur’an-ı Kerim ile uyumlu hâle getirerek elde edebilirsin.

Dikkatini ve rikkatini vahyin taşıyıcısı ve uygulayıcısı olan Fahr-i Kâinat Efendimiz ile paralel götürmekle ulaşabilirsin.

Hırslarından azat olmakla kazanabilirsin.

Seni ayaklarından aşağıya çeken dünya ağırlıklarından kurtulmadıkça hakiki mânâda gözlerin açılmayacaktır.

Kendini uyanık sanan gafiller güruhundan sıyrılamayacaksın.

Müflis bir tüccardan farkın kalmayacak.

Güzel ahlak yolcuları gözlerini Kur’an ile açanların arasından çıkmıştır.

Onlar kalbini sevgili peygamberimizin prensiplerine odaklarından bu nur ile aydınlanmışlardır.

Sende yüksek erdem yolunda ilerlemek istiyorsan eğer gözünü Kur’an ile açmalısın.

Onun aydınlattığı yolda ilerlemelisin.

Doğru izleri sürmelisin.

İstikâmetini bozmamalısın.

Rehavete kapılıp yanlış menzillerde gaflet uykusuna yatmamalısın.

Taşıdığın değerin farkına varmalı ve kendine uyanmalısın.

Hakiki anlamda göz açıklığına kavuşamazsan kendilik bilincine erişemezsin.

Sana emanet edilen bu hayatı kendine efendi olamadığından şeytanın taşeronlarının aklını devre dışı bırakması neticesinde körlemesine yaşayıp gidersin.

Heder olursun.

Telef olursun.

Lanetlenmiş olacağın için yalnızlığın kahredici pençesinden kurtulamazsın.

Stres ve kaygılar cehenneminde azaptan azaba sürüklenip durursun.

Ki, olmakta olan budur.

O vakit yapılacak olan nedir?

Şirkten uzak hakiki bir iman ile gözlerini yıkamaktır.

Ki, o zaman ancak Kur’an ile gözlerini açmış olursun.

Unutmamalı ki, gözlerini Kur’an ile kapayanlar yine onları Kur’an ile açanlardır.

24.02.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/goz-acikligi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir