KIYMETTEN ÇALMAK

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri kıymetten çalmayanların ona gereken değeri verenlerin arasından çıkarlar.

Bu onlar için belirleyicidir.

Hayata nasıl ve nereden baktıklarını gösterir.

Dahası yaşama nereden dokunduklarını ifşa eder.

Bu sebeple kıymetten çalmamak güzel ahlak yolcuları için üzerinden dikkatle geçilmesi gereken nazik bir köprüdür.

Kıymetten çalmamak değer bilmektir.

Hakkını vermektir. Yerli yerine koymaktır.

Kaymalar, sarkmalar, düşmeler varsa onları düzeltmek yeniden ayağa kaldırmaktır onların davranış biçimleri.

Hatta tamamen yok olmaya yüz tutmuş değerleri temel kaynak olan ve kesin bilgiyi içeren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e arz edip yeniden ihya etme çalışmalarına girişmektir.

Kıymetten çalmamak için ilk ve asla şaşırılmayacak olan ana belirleyici yüce kitabımızdır.

Güzel ahlak yolcusunun ölçü birimi vahiydir.

Her şey vahyin belirlediği ve tanzim ettiği şekilde olmalıdır.

Buna bağlı olarak yine bize kıymetin ne olduğunu, nerede durduğunu, o yerde kalmasının şekil ve içerik şartlarını, kimi yanlış tutumlardan ötürü meydana gelen bozulmaları, sapmaları nasıl yeniden ihya edip düzelteceğimizi bize örnekleyen sevgili Nebi’mize canı gönülden kulak vermektir.

Kaynağımız Kur’an-ı Kerim ve öğretmenimiz, muallimimiz Fahr-i Kâinat Efendimizdir.

Yüksek erdem yolcuları eski fikrin yanlışlığını tespit ettikten sonra onu bulunduğu yerden indirmemenin kıymetten çalmak olduğunun şuurundadır.

Yeni fikirlere kapı aralamak ve onun hayatımızda işlem yapmasına izin vermek kıymetten çalmamanın belirgin bir işaretidir.

Güzel ahlak yolcusu yararlı olanı aşikâr kılar. Onun her alanda geçerli olup hayatı güzelleştirmesi için lazım gelen ne varsa bunu zevkle yapar.

Güzel ahlak yolcusu kıymetten çalmadığı için yanlışı tespit ettiğinde ona yanlış demekten çekinmeyen ve bunu bir ileti olarak cesaretle tüm hücrelerine gönderendir.

Kıymetten çalmamayı prensip edinenler uydurma yorumlara kulak asmaz hatta onların batıl olduklarını ifşa ederek başka yürekleri zehirlemesine set çeker.

Bağlamından kopuk, öncesi ve sonrasıyla bağı olmayan ve vahyin bütünlüğü içinde kendine sahih bir yer bulmayan tevillere yüz vermez.

Bunun kıymetten çalmak olduğuna müdriktir.

Ey hakikat yolunun kıymetten çalmayan, çalana da müsaade etmeyen doğru yolcusu.

Yanlışı doğru olarak sunma.

Bu kıymetten çalmaktır. Hakikati yere vurmaktır. Gerçeği tersyüz etmektir.

Eğer erdem yolunun yolcusu olarak ilerlemek istiyorsan bununla yetinme.

Yanlışı doğru olarak sunma cüretinde bulunanlara, kıymetten çalmalarına izin verme, fırsat tanıma.

Önce yanlışı düzelt.

Tahtından indir.

Yanlışı tam olarak düzeltmeden, izlerini tümüyle silmeden, yaydığı kokuyu tamamen uzaklaştırmadan onun yanına doğruyu koyarsan ona zulmetmiş olursun.

Zarar görmesine sebep olursun.

Kıymetten çalarsın.

Kıymetten çalmak kıyametin olur.

Sonunu getirir. Utandırır.

Bu ise sana asla yakışmaz.

O halde kıymetin kadrini bil ve onu hep yüksekte tut.

Ki, seni de yukarı çeksin.

05.04.2024

https://kendilikbilinci.com/yazilar/kiymetten-calmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir