Habername

Habername Yazıları

İCTİBA

UĞUR CANBOLAT AHLÂK-I HASENE erleri “İctiba” ehli olurlar. Onlar iradelerini Rabbimizin emir ve tercihleri üzere sabit kılmak için her şeyi çok hassas bir tarzda ölçüp biçerler. Başka bir ihtimale asla yer bırakmazlar. Güzel ahlak yolcuları için bütün mesele Hakkın emrine uymak sevgili peygamberimizin örnekleyerek gösterdiği telkinlerine riayet etmektir. Güzel ahlak yolcuları başka bir eğilimi kendilerine …

DİRENİŞ RUHU

UĞUR CANBOLAT ASLA kaybetmemiz gereken önemli bir kaynaktır direniş ruhu! Bu ruhu ve heyecanı canlı tutmanın, meşalesini söndürmemenin yollarını aramaya mecburuz. Hiç çaresi yok. Başka türlüsü olmaz. Alternatifsizdir. Varlık nedenimizdir zira. Varoluşumuz, hayat emarelerini canlandırıp güçlendirmemize bağlı… Nebi’ler bu direnişin bayraktarıdırlar. Direniş ile dirilişin ikiz kardeş olduklarını bize onlar öğretmiştir. Zihnimiz bu kolerasyonu sürekli canlı …