KARARSIZLIĞIN BEDELİ

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri akıl ve kalplerini kararsızlık illetinden kurtarmış olan insanların arasından çıkarlar. Çünkü bunun ziyan getiren bir hastalık olduğunun şuurundadırlar.

Kararsızlık evvela bilgisizliğe dayanır.

Bir kanıta, güçlü bir veriye yaslanmayan kişi elbette bulunduğu yerden, kalbini sarmış hissiyatından, aklını çevrelemiş şüphe dolu sorulardan ve geleceğe dair belirsizliklerden kaygılanır.

Ürker.

Korkar.

Geri adım atar.

Kararsızlık ülküsüz olmaktır. Temeli sağlam hedeflerden yoksunluktur. Azmin bilenmesi gereken hevesi kurumuş bir irade fukaralığıdır.

Güzel ahlak yolcuları bu meselenin altının kazıldığında özgüven problemi çıktığını müşahedeye dayalı olarak bilirler. Dolayısıyla hata yapma kaygısını kendi öz dünyalarından söküp atarlar. Burada kendine acırlarsa maneviyat bakımından acınacak hallere sürükleneceklerinin idrakindedirler.

Yüksek erdem yolcuları kişiyi kararsızlığa iten başkalarının ne diyeceği düşüncesini parçalayıp atarlar. Bunu yaparken dengede kalmaya özen gösterip mükemmeliyetçilik belasına paçayı kaptırmamak için daima uyanık olurlar.

Kendisini gerçekleştirerek güzel ahlakın basamaklarını tırmanan bu kişiler hayır demeyi çok önceden öğrenirler. Çünkü yanlışa, eğriye, yalana, dolana, hileye, tembelliğe, bencilliğe, konfora, temelsiz bilgilere, hoyratlığa, anlayışsızlığa hayır diyemeyenlerin aynı duyguların olumlu karşılıkları olan güzelliklere evet diyememek gibi ağır bir bedeli olduğunu içselleştirmişlerdir.

Ahlâk-ı hasene yolcuları özgür kişiliklerdir.

İradelerini önemserler ve bunu Allah’ın en önemli nimetlerinden biri olduğundan kuşku duymazlar. Dolayısıyla iradelerini silikleştirip, kullanım dışı bırakmazlar.

Bunu yapmanın en ağır bedelinin farkında olmadan başkalarına veya başka şeylere iradelerini teslim etmek anlamına gelen bağımlı kişiliğe dönüşmek olduğunu tereddütsüz kabul ederler. Bunu örtmek için utangaçlığı bahane olarak öne sürmezler. Baskın tutumlara direnememiş olmanın mazeretlerine sığınmazlar. Konfor düşkünlüklerine takla attırarak farklı sunumlar yapıp haz tutkularını gizlemezler.

Tüm bunlarla beraber Hakkın emirlerine harfiyen uyarak, başkalarının tahakkümlerine hatta kendi içsel dürtülerine karşı çıkarak ancak kendilerinin efendileri olup hayatı merkeze taşıyacaklarını bilirler.

Kendisinin efendisi, Hakkın kulu ve O’nun Nebi’sinin sadık bir takipçisi olabilenler kendileri adına başkalarının karar vermesine razı olamazlar.

Gerçek dışı düşünceleri farklı renklere bulayarak kendilerini kandırmanın imkânlarını aramazlar.

Ey hakikat yolunun kararsızlığın ödeteceği ağır bedelleri fark etmiş kararlı yolcusu!

Hedef yoksunluğu yaşamamalısın. Değişkenleri, iç ve dış etkenleri iyi ölçüp biçerek sonu bilinmeyen, hesap edilemeyen heveslerin kurbanı olmamalısın.

Kararlılığın onarıcı, kararsızlığın öldürücü olduğunu bilmelisin.

Kararsızlığın tehlikeyi çoğalttığını, riski arttırdığını kavrayarak bilgisizlik ile kararsızlığın ortak noktalarını tespit etmelisin.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizleri kararsızlıktan kurtarmak için neden âyetlerini açıklayıcı, anlaşılır, peyderpey, hayata uyumlu, marufu ve aklı onaylayan biçimde gönderdiği üzerinde tefekkür etmelisin. Karamsarlığın beslediği kararsızlığın kök nedenlerinden en önemli olanın Allah’a ve ahiret gününe gerçek iman edemeyiş ve bu hususta zaaf göstermek olduğunu bilmelisin.

Evet, kararsızlığın maliyeti ağırdır.

Bedeli iman kaybıdır. Şirke bulanmaktır. En büyük zulmü işlemektir. İradeyi başkalarına devrederek ihsan eden Rabbe karşı mahcubiyettir.

Gerçek huzurun ve mutluluğun elden uçup gitmesi ruhsal azapların hak edilişidir.

Bu yolun gerçek eri olmaya ahitli isen kararsızlığa düşmeme konusunda kararlı olmasın.

Gerisi gelecektir.

14.06.2024

https://kendilikbilinci.com/yazilar/kararsizligin-bedeli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir