KENDİ GAYBINA İMAN

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri gayba iman hususunda çok hassastırlar.

Sağa sola çekiştirmezler.

Olmayan anlamların peşine düşerek iman sahrasında susuz kalmaktan ciddi şekilde korkarlar.

Bu sebeple de sık eleyip dokumayı âdet edinmişlerdir.

Onların en birinci ve şaşmaz bir kaynakları vardır ki, kesin bilgi O’ndadır. Bu sebeple Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bize söyledikleri her zaman öncelikleridir.

Temel dayanakları vahiy olduğundan ayakları kolay kolay kaymaz. Gaflet zamanlarına denk gelip biraz istikâmetten sapsalar bile İlahi Kelamın bereketiyle hemen düzeltirler kendilerini.

Güzel ahlak yolcuları evvela kendi gayplarına agâh olmaya çalışırlar.

Kendi görünmezliklerine odaklanırlar.

Fıtratlarının özüne yürürler.

Yeteneklerini açığa çıkartarak bunları dantel gibi sabırla işlerler.

Bu, bir kendini tanıma sürecidir.

Kendini inşa etme çalışmasıdır.

Duygularını tanıyıp onlarla âşina olarak hakikatiyle tanışmaya hazırlık yapmaktır.

Aklını çalıştırma ve kalbini işlettirme gibi evreleri de vardır ki, sağlama yapmak bakımından pek mühimdir.

Ayrıca işin nefis yanını keşfetme süreci vardır ki, zahmetlidir.

Yorucu, yıldırıcı ve pes ettirici yönleri fazladır.

Kendini tanıma ve tanımlama yolculuğu da diyebileceğimiz bu seyahat kişinin kendi gaybına iman ile başlar.

Rabbimizin bu dünyada özel bir misafiri olduğunun bilincine ermekle ulaşılır.

Her insanın farklı gizli yetenekleri olduğunu kabul etmek öncelikle başkalarıyla kavga etmeyi bıraktırır. Bakışları içeriye yöneltir.

Tüm bunlar ciddiyetle yapılmadığında kendisinin ve en yakınlarının gaybından gafil olmayı getirir ki, bu kişiyi tökezletir.

Ayrıca kendi gaybına ârif olmayan gerçek gayp bilgisine ulaşamaz.

Hülyalara yakalanır.

Gizemciliğin peşine düşer.

Sır söylemlerine yönelir ve bir müddet sonra nefsin isteği ve şeytanın olağanüstü desteği ile sürekli gereksiz yerlerde zahmetli kazılar yapmaya yönelir.

Sonrasındaysa temelsiz ve batıl iddiaların gayretli savunucusu hâline gelir.

Ey hakikat yolunun kalbi sadece gerçeklere akortlu güzel yolcusu.

Bize gayb bilgisini Kur’an-ı Kerim verir.

Yaratılıştan bahseder. İsimlerin Âdem Nebiye öğretildiğini haber verir. Meleklerin tutumlarını anlatır. Cennet ve cehennemi tasvir eder. Mükâfat ve cezanın inceliklerini önümüze serer. İnsana kalemle yazmayı öğrettiğini hatırlatır. Ölümün ve hayatın gerçeğini fısıldar. Kâinatı tanıtır. Duygularımızın renklerini sunar. Hırslarımıza işaret eder. Doymazlıklarımıza dikkat çeker. Biriktirme hastalığımızı teşhis etmemizi ister ve çoklukla övünmemeyi talim ettirir. Peygamber kıssaları ile insan bilinmezliğinin kapılarını girmemiz için aralar.

Eğer sende erdemler yolunda hakikate yürümek istiyorsan Yüce Kitabımızın bize sunduğu, bilmediğimiz ve kendisinden öğrendiğimiz bu gayb bilgisinden yararlan ve kendi gaybına âşina ol.

Kur’an ile kendini ve evreni okumayı öğren ki, gaybın şehadet olsun.

Nefsin hilelerini açığa çıkarıp önlem al.

Kalbin ve aklının imkânlarını görüp daha çok vahye sarıl.

Güzel ahlak yolunda mesafe almak istiyorsan evvela bunları öğrenerek başlamalısın.

Unutma ki, kendini gaybını görmeyenin göreceği kayıplar çok olur.

04.08.2023

https://kendilikbilinci.com/yazilar/kendi-gaybina-iman-ugur-canbolat-ahlk-i-hasene-erleri-gayba-iman-hususunda-cok-hassastirlar-saga-sola-cekistirmezler-olmayan-anlamlarin-pesine-duserek-iman-sahrasinda-susuz-kalmaktan-ciddi-sekilde-korkarlar-bu-sebeple-de-sik-eleyip-dokumayi-det-edinm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir