KİBRİN YALANCILIĞI

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri kibrin en cerbezeli yalancı olduğunu bilenler arasından çıkar.

Bu sebeple bırakın onu benimsemeyi, yakınlık duymayı, gölgesinden dahi geçmek istemez zira bu dahi bulaşıcıdır.

Kişiyi hemen kendine çeker.

Aldatıcı bir zevki vardır.

Hemen kuşatır ve insanı etkisi altına alır.

Kıstırdığını hissettirmez ve kişiye sonsuz bir özgürlük alanı açtığını sanmasını sağlar.

İradesine ipotek koyduğunu sezdirmeden kendisine meyledeni inhisarı altına alır ve balon gibi şişinmesine fırsatlar tanır.

Bir süre sonra kişi kendi özel durumunu, yeteneklerinin her alanda olmayıp sınırlılığını, kısıtlılığını, güçsüzlüğünü, aciz oluşunu unutur ve büründüğü sanal algının gerçek olduğunu kabul etmeye başlar.

İşte burası tam körlük noktasıdır.

Bu tuzağa düşen kişi artık gerçek durumunu göremez olur.

Oluşturduğu algının mümini olur.

Kendini herkesten özel ve önemli görmeye başlar.

İçine düştüğü yalan anaforunun pervanesine takılarak döndükçe döner.

Çıkardığı uğultuyu gerçek bir rüzgâr sanır.

Kendisini kurtarıcı olarak görmeye başlar. Artık “Ben yoksam hiçbir şey yok, hiç kimse yok” yargısı oluşturur.

Güç odur. Kuvvet odur.

Etki kendisindedir. Makamlar ona aittir.

Servet onun hakkıdır.

Soyu ve sopu herkesten yücedir ve ırkı üstün kırktır.

Tercih ettiği bir manevî eğilim varsa kurtarıcı olan sadece odur.

Kısacası kibir usta bir illizyonisttir.

Mâhir bir yalancıdır.

Bu sebeple ne yazık ki, en sevilen günahların başında gelmektedir.

Aileyi bitirir, dostları düşman eder, arkadaşlıkları savurup atar, şirketleri batırır.

Ey hakikat yolunun kibrin yalanına kapılmayan hakikatli güzel yolcusu!

Tevazu kaftanın olsun.

“Gaybın hazineleri yanımda değil” diyerek tevazu ve kulluğun muhteşem örnekliğini bizlere sunan Nebi’mizin yolundan giderek, kibrin sahte bulutuna kapılarak gelecekten haber veren, kurtuluşun müjdeli yalan haberlerini vererek çevresini etkilemeye çalışan iman hırsızlarından uzak durmalısın.

Dünyevî konularda kibirlenenlerden kaçtığından daha çok manevî kibre yeltenenlerden ırak olmalısın.

Onların yalan cereyanına kapılmamalısın.

 Münazaraya, müzakereye açık olmalısın. Bilgilerini tartışılmaz görmemelisin.

Kibirle muhakemeni örtmemeli, kendini istişareye kapatmamalısın.

Ortak aklı ve kolektif düşünmeyi öncelemelisin.

Hatalarını kabul etmeli ve savunmacı davranışlardan sakınmalısın.

Alevlenmelerini söndürmeli, öfkeden uzak kalmalısın.

Daima kendini sorgulamalı, düşüncelerini yoklayıp ayıklamaya tabi tutmalısın.

Yüksek erdem yolunda mesafe almak istiyorsan kibirle kalbini viraneye çevirmemeli, aklını dumura uğratmamalı ve vicdanını öldürmemelisin.

Unutmamalısın ki, kibir sihirbazının aldatıcı oyunları alt edicidir.

Eğer güzel ahlak yolunun yolcusu olarak can emanetini teslim etmek istiyorsan kibir yalancısının şemsiyesi altına asla girmemelisin.

15.09.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/kibrin-yalanciligi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir