MAHFUZÂT, METRUKÂT

UĞUR CANBOLAT

YERLİ yerindelik güzel ahlak yolcularının asla vazgeçmeyeceği, öteleyemeyeceği bir davranış şeklidir.

O, zamanın içinden en aktif şekilde geçen kişidir.

Vaktin hakkını verendir.

Vaktin hakkını vererek, hayatın hakkını verendir.

Öncelikler fıkhını idrak etmiş ve yaşamını buna göre dizayn etmiş, düzenlemiş kişidir.

Bu sebeple ahlâk-ı hasene eri için mahfuzât ve metrukât önemlidir.

Sanırım bu hususta gönül trafiğimiz karıştığından beri işler sarpa sarmıştır.

Suyu tersine akıtmak mümkün olmadığından yorulan ve dağılan biz oluyoruz.

Düğümleri doğru yerlere atamıyoruz.

Tuttuğumuz elimizde kalıyor.

Yine bize hüsran düşüyor, yine bize hicran eşlik ediyor.

Yüksek erdemleri hayatında öncelemeyi başaranlar neyi muhafaza edeceğini ve neyi bırakacağını bilen ve bunu doğru bir zamanlamayla yapanlardır.

Mahfuzât; saklanmış, korunmuş demektir. Korunan, saklanan, gizlenen, hıfzedilen, muhafaza edelin…

Metrukât ise; bırakılan, terk edilen, geriye atılan, uzaklaşılan, gönül bağlanmayan anlamına geliyor.

Ey hakikat yolunun hakikatli, sahih yolcusu!

Seçimini yapmalısın.

Yoksa acıların kıskacında ruh depremleri yaşaman kaçınılmazdır.

Tercihlerini artık doğru yapmalısın.

Önceliklerini sağlıklı bir biçimde belirlemelisin.

Ve bu yolda ısrarla yürümelisin.

Şimdiye kadar mahfuzât ve metrukât ilkesini yanlış işlettin.

Gönül ezasına kendini mahkûm ettin.

Yetişmez mi bu kadar ıstırap, çile?

Kaygılar ve korkular cehenneminden azat olma vaktin gelmedi mi?

Neden uzatıyorsun tahammül edilmez ıstıraplarını?

Bu reva mıdır?

Artık her şeyi yerli yerine koymalısın. Ebedi olan ile fani olanı ayrıştırmalısın.

Davranış kodlarını buna göre belirlemelisin.

İdrakimiz niye yükselmiyor dersin?

Kendilik bilinci yolculuğumuz acaba ne sebeple sürekli sekteye uğruyor?

Mahfuzât ve metrukât konusundaki cehaletimiz olabilir mi?

Zaman zaman aymazlığa ulaşan sûri cesaretimiz olabilir mi?

Unutma ki; sen seçimini doğru yapmazsan hayat bunu zorunlu olarak sana yaptıracaktır.

Yani muhafaza ettiklerini ölüm kapını çaldığı vakit terk etmek mecburiyetinde kalacaksın.

Yer değiştirecekler onlar.

Mahfuzât, metrukât olacak.

Akıllıca olan şimdi onları değiştirmektir.

Elinden çıkacak olanlara gönül bağlamayı bırakıp ebediyen seninle seyahat edeceklere yönelmelisin.

Fâni ve fena olanlarla yüreğini daha fazla yaralamamalısın.

Güzel ahlak eri olmak bu şuura ulaşmakla mümkün.

Hadi o zaman.

Daha fazla geç kalmayalım.

Sonunda zorunlu olarak olacak olanı şimdi kendi irademizle yapalım.

Tercimizi doğrudan, iyiden, hayırdan, güzelden yani sonsuzdan yana yapalım.

Kendimizi daha fazla heder etmeyelim.

20.01.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/mahfuzt-metrukt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir