YAPISAL BİR METNİN ÖĞRENCİSİ OLMAK

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri kurucu metnin yapısallığını iyi kavramış olan kişiler arasından çıkar.

Bunu bilmek, idrak etmek mühim ancak kâfi değildir.

Güzel ahlak yolunun yolcuları aynı zamanda bu yapısal metne kendisini imha ve inşa için açarlar.

Öncelik imhadadır.

Evvele düşünce, fikir, anlayış ve inanç alanlarında yanlış yapılandırılmış ve mânâmızı bozan ne kadar husus varsa hepsi teker teker ele alınmalıdır.

Yapı analizi ciddiyetle yapılmalıdır.

Tespit edilen yanlış malzemeler eğer ıslah edilemeyecek bir noktadaysa acilen imha edilmelidir.

Manevi bünyemizi saran imanımızı tutsak etmiş hastalıklar konusunda merhamet gösterilemez.

Güzel ahlak yolcuları bakımından bu şefkat değildir. Bu kılığa bürünmüş bir marazdır.

Bu sebeple onlara tevhit neşteri vurmak mecburidir.

İşte işin bu safhası da inşa eylemine geçmek demektir.

İmha edilmesi gereken yapısal sorunları gideremediğimiz müddetçe inşa faaliyetine başlayamayız.

Başlamış gibi yapmak netice vermez.

Hayırlı sonuçlara götürmez.

Kişinin kendini kandırmasından başka bir şey olmadığından yüksek erdem yolcuları bu hususta aşırı derecede hassasiyet gösterirler.

Ahlâk-ı Hasene yolcuları vahyin yapısalcı bir metin olduğunu bilir.

Dönüştürücü bir hitap olduğundan zerre kadar bile olsa kalbinde tereddüt barındırmaz.

Yapısalcı olan bu kurucu metne sadece ezberlemek için yönelmez.

Hazreti Âdem’den beri insanlığı ilahi vahyin nasıl dönüştürdüğünü bildiğinden meseleye buradan bakar.

Nebi’lerin getirdikleri bu metni önce kendi üzerlerine tatbik ederek nasıl değişip dönüştüklerine şahitlik eder.

Dolayısıyla bu yapısalcı metnin önüne başka şeyler için değil esasen değişmek, dönüşmek için oturur.

Bu sebeple onlara daha fazla tesir eder.

Zira takva denilen sorumluluk bilincini kuşanarak, aklını sürekli işlek ve kalbini açık tutarak Kur’an-ı Kerim’in önünde diz çöker.

Değişmek ister. Dönüşmek diler. Kendini analiz eder.

Yüzleşmekten kaçınmaz.

Tövbe eder.

İşte bunlar Kur’an’ın yapısalcı bir metin yani imha ve inşa edici bir ilahi buyruklar manzumesi olduğunu kabul etmenin sağlıklı bir sonucudur.

Ey hakikat yolunun kendini yapısal metne dürüstçe arz eden değişime açık yolcusu!

Durma ve ilerle.

İmha edilmesi gereken hususlarda lüzumsuz bir muhafazakârlığa yenik düşme.

Yıllarca biriktirdiğin yanlışlara sahip çıkma ayıbını yüklenme.

Yıkılması gereken yanlarını yıkıma tabi tutmadan inşa edilmesi gereken taraflarını inşa edemeyeceğini bir an bile olsa aklından çıkarma.

Kur’an-ı Kerim’in sahih bir mümini olarak Onun imha ve inşa edici özelliğini bilmiyorsan öğrenmelisin.

Biliyorsan bunu güçlendirmeli ve vahiyle yüzleşmekten kaçınmamalısın.

Rabbimizin nehiyleri ile kurtulman gereken yanlarını imha edip, emirleri ile de inşa faaliyetine girişmelisin.

Ki, güzel ahlak yolunun kendisini güzelleştirmeye azimli bir yolcusu ve yapısal metnin kendini değiştirip dönüştürmeye aday samimim bir öğrencisi olabilesin.

02.02.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/yapisal-bir-metnin-ogrencisi-olmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir