YOL İSTİKRARI

UĞUR CANBOLAT

TERSİ insanı çoğu defa çıkmaz sokaklara sürüklüyor. Hedefini şaşırtıyor ve genellikle de neticesiz bırakıyor.

Yürüyüp, yürüyüp aynı yere tekrar gelmek gibi bir şey… Ya da her defasından sıfırdan başlamak.

Bu ise bitmeyen yorgunluklar demektir.

Beslediğin ağaçlardan mevsimini sabırla bekleyemediğin için meyve alamamak…

İstikrarın elbette pek çok alanı var.

Eğitimde istikrar.

Aile hayatında istikrar.

İş yaşamında istikrar.

Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde istikrar.

Okuma ve öğrenme eyleminde istikrar.

Düşünme ve tefekkür faaliyetinde istikrar.

Doğru tanımlar yapma ve hayat olaylarını yorumlamada istikrar.

Kendilik bilincinde basamakları aşıp yükselmekte istikrar.

Kulluk şuurunda istikrar.

Buna yol istikrarı da diyebiliriz.

Bu istikrarı bozmadan götürebilmek için sürekli tazelenen bir ikrara ihtiyaç vardır.

Güzel ahlak insanda sürekli istikrar arar.

Az da olsa süreklilik ahlâk-ı hasene yolcusunun şiarı olmalıdır.

Mânâ obezliği de diyebileceğimiz sürekli yol ve yöntem değiştirerek yürümek kişiyi menziline ulaştırmaz. Aksine her çıktığı yolculukta yarıda bırakır.

Ey hakikat yolunun hakikatli yolcusu!

Sen yanlış yolun istikrarlı yolcusu olmamalısın.

Doğru yolun bahtlı ve istikrarlı yürüyücüsü olmalısın.

Nefse ve şeytana ait patika yollar ne kadar da ışıltılı olsa onlara itibar etmemelisin.

Yanlışta sebat olmaz. Batılda istikrar kişiyi bataklığa götürür.

Günahta ısrar yerine tövbede ısrarı tercih etmelisin.

Ahlâk-ı hasene erleri yanlış yoldan hemen dönen tüm zahmetlerine rağmen hakikat yolunda azimle ilerleyenlerdir.

İstikrarını gerçeklerden yana koyandır.

Ve burada aktif sabrı kuşanıp dış güçlerin tüm moral kırıcı, yol kesici tavırlarına aldırmadan hedefine kilitlenerek ilerleyendir.

Maymun iştahlı olmamalısın.

Sabah Efendimize gelip iman ettiğini söylediği halde akşam bu imanından caydığını söyleyen münafıkları rehber edinmemelisin.

Her türlü zor ve zahmetli yolu meşakkatleri gözünde büyütmeden ilerleyenlere ancak yolun istikrarlı müstakimleri denilir.

Enerjini yanlış hedeflerde harcamamalısın.

Yolun istikrarı seni güçlendirecektir.

Kavi kılacaktır.

Sadıkların izini sürmeni temin edecektir.

Salihler bu yolun müstakimlerdir, bilirsin.

Sende onlardan yana olmalısın.

Onlar gibi olmalısın.

Güzel ahlak sahipleri geçici heveslerin değil sarsılmaz kutsi tutkuların tutkunlarıdırlar.

Nefsine tutuklu olmak istemiyorsun yol istikrarını kaybetmeyen kutlular kervanına katılmalısın.

Yol istikrarını Rabbimizin mübarek Nebilerinin Kur’an’da geçen öykülerinden öğreniyoruz.

Ki, onlar güzel ahlakın temsilcileridirler.

21.10.2022

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/yol-istikrar%C4%B1?fbclid=IwAR0OICRMUVJEC53H0l8Azs6vuMlZskRmMj0lOijXJhkM1EPwlCoY2u7etfw

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir