AÇIK BİR KALBİN OLSUN

OLSUN Kİ; yollar açılsın sana. Kolaylaşsın hayat.Açık bir kalbin olsun. Olsun ki; kalp, kalp olduğunun farkına varsın. Yapsın yapmasıgerekeni.Üretsin, paylaşsın, sevinsin, heyecan duysun.Açık bir kalbin olsun.Olsun ki; duysun kainatı. Rüzgârı, sabahı, akşamı,geceyi.Sessizliği.Suyu duysun. Yağmuru, hatta bulutun selamını…Açık bir kalbin olsun. Olsun ki; kapanmasın dünya sana.Açık olsun kalbin. Olsun ki hayat saadet kapısındangirsin.10.12.2018

KUŞLAR UÇAR AĞAÇTAN

Kalırsın gecenin kıyısında ve birden bire kuşlar uçarağaçtan…Kuşlar ki; hissettiğindir.Renk, renkBenek, benek Kanat, kanat…Uçarlar gönül ağacından…Kanat çırpışları kendilerinedirHer kanat açış dostluğun enginliğinedirYâre gidiştir BuluşturSarılıştır Kalındığında gecenin kıyısında ve birdenbire kuşlaruçarsa ağaçtanHisset sevdiğimO kuşlar duygularımdır sanaO ağaç bedenimdir Ve uçtuklarıO sensin sevdiğimSensin.08.12.2018