ANA METİN ARA METİN BİLİNCİ

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri her şeyi yerli yerine koyan ve bunu önemseyen insanların arasından çıkar.

Bunu âdil olmanın bir gereği olarak yaparlar.

Tersi ise düğmeyi yanlış iliklemek anlamına geleceğinden sonrasında yapılan her iş ve işlem ebter olacak, sonuçsuz kalacaktır.

Bu nedenle onlar için ayrıntı önemlidir.

Umum ve husus yani tümel ve tikel olarak neyi alacaklarını iyi bilirler. Ve burada asla karışıklığa yer vermezler.

Güzel ahlak yolcuları tüm istikâmetlerini ana metinden alırlar.

Temel referans kaynağı olarak ana metni görürler.

Bu sebeple ona tüm hücreleriyle yönelirler. Sürekli önünde diz çökerler. Kafa yorarlar. Anlamaya çalışırlar ve bunu kesiksiz olarak sürdürürler.

Her okuyuşlarında yeniden okuma ihtiyacı hissederler. Bu nedenle de onlar ömrünün tümünü Kur’an-ı Kerim’in talebesi olarak geçirirler.

Yüksek erdem yolcusu olan bu kişiler o kadar dikkatlidirler ki, asla ana metnin yerine başka bir metni koyma cüretinde bulunmazlar.

Beşer zihninin ürettiği ara metinleri elbette yok saymazlar. Önemserler.

Onları da okur ve istifade ederler.

Kendilerini geliştirmek ve başka bakış açılarını elde etmek için çabalarlar.

Çokça yararlanırlar.

Okudukları ara metinleri birbiriyle kıyaslarlar. Aradaki farkları görüp yorumlamaya çalışırlar.

Tarihi süreçleri hesaba katarlar.

Metinlerde yer alan kelimelerin, kavramların süreç içinde kaybettikleri ve yeni yüklendikleri anlamları da dikkate alarak geniş çerçevede derinlemesine okumalar gerçekleştirirler.

Bu faaliyet sırasında bunların birer beşer yorumu olduklarını da hiç akıllarından çıkarmazlar.

Bu yorumları aslın yerine koymak gibi vahim bir hatadan özenle kaçınırlar.

Bu onların güzel ahlakı tamamlamak üzere lütfedilen Fahr-i Kâinat Efendimize olan borçlarıdır.

O’nun Kur’an’a yaklaştığı gibi yaklaşırlar.

Sorunlarını O’nun üzerinden çözümlerler.

Ezcümle güzel ahlak yolunun dikkatli yolcuları ana metin ve ara metin bilincine ulaşmış kişilerdir.

Aslı ile açıklamasını, yorumunu aynı seviyede tutmayı edep dışı görürler.

Ey hakikat yolunun ana metin ara metin bilincine erişmek isteyen yolcusu.

Yorumun egemenliğine kendini kaptırmamalısın.

Elbette okumalı, bilgi edinmeli, kendini geliştirip donatmalısın ama asla onlara saygı göstermekle beraber beşerin ulemasına ait yorumların büyüsü altına girerek onların ana metni anlamak üzere müracaat ettiğin ara metin olduğunu hatırından çıkarmamalısın.

Zamanla yeterince dikkat etmediğinde zihninde ana metin ve ara metnin yer değiştirebilme ihtimalini gözden uzak tutmamalısın.

Yorumun senin üzerinde kurmak istediği otoritenin farkına varıp onu yerli yerine koymalısın.

Kendisini sembolleştirmesine, yıldızlaştırmasına ve tek müracaat kaynağı gibi sunmasına itibar etmemelisin.

Ara metni ana metin gibi algılayanların kesretinden etkilenmemelisin.

Yaptıkları propagandaya kanmamalısın.

Onların çokluğu ve abartılı sunumları senin ana metne verdiğin değeri ve ondan yararlanmanı azaltmamalı.

Yüksek erdem yolcuları gibi sen de yönelimini muhafaza etmek istiyorsan eğer ana metin ve ara metin bilincine ulaşmalı ve daima bunu güçlü tutmalısın.

Hiçbir beşer sözünün vahye eşdeğer olamayacağını bir an bile aklından çıkarmamalısın.

https://kendilikbilinci.com/…/ana-metin-ara-metin-bilinci

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir