BİLGİDEN BİLİNCE YOLCULUĞUMUZ

UĞUR CANBOLAT

RABBİMİZİN yüce lütfuyla bugün yeniden buluştuğumuz şu mübarek Ramazan ayının ilk gününde bilgiden bilince olan yolculuğumuz başlamalı. Elde ettiğimiz bilgiler mühim evet ama bizi bilince taşımadığı sürece beklenen netice alınmış sayılmaz. Bu sebeple nasip olursa Ramazan ayı boyunca her gün bu köşeden bizi kendilik bilincine taşımasını niyaz ettiğimiz “Ahlâk-ı Hasene Yazıları”na yer vereceğiz.

Gayret bizden tevfik yüce Rabbimizdendir.

AHLÂK-I HASENE erleri bilgiyi önemserler.

Bundan eksik kalmamak için çağını yakalayan ve hatta onu aşan bilgilere ulaşıp önemli öngörülerde bulunmaya çalışırlar.

Ancak güzel ahlak yolcuları bununla yetinmezler. Burada tıkanmazlar.

Bilginin kutsayıcısı değil onun kullanıcısı olurlar.

Elde ettikleri bilgiyi ve özellikle içine girdiğimiz şu günlerde ve elbette sonrasında zikir olan Kur’an-ı Kerim’den elde ettikleri sahih bilgiyi hayatı tanzim etmek üzere sürekli zihinlerinde aktif tutarlar.

O bilgiyi yaşama katarlar. Tecrübe ederler.

Müşahede ile hayatlarında doğrulayıp şahidi olurlar.

Sonuçlarını değerlendirirler. Eksik yaptıkları yerleri tespit edip içselleştirerek yeniden pratiğe dökerler.

YÜKSEK erdem yolcuları elde ettikleri bilgiyi depolamazlar. İstif etmezler.

Sağda solda ün ve itibar devşirmek için kullanmazlar.

Onlar her gün ulaştıkları yeni bilgileri daha önce tecrübe ettikleriyle birleştirerek hayatın içinde kullanıma sokarlar.

Güzel ahlak ile yaşamayı ilke edinen kişiler bununla da yetinmezler. Kifayet etmezler.

Çünkü yüce kitabımızın bilgiden öte bilince çağırdığını bilirler.

Bu zihni dirilikle kitabı, evreni ve kendilerini yani fıtratlarını birlikte okurlar.

BU okuma biçimi güzel ahlak yolcusunun iradesini güçlendirir.

Sağduyusunu geliştirir. Empati yeteneğini açığa çıkartır.

Çok yönlü düşünme kapasitesini destekler.

Öncesi ve sonrasını tefekküre sevk ettiğinden hâdiseler üzerinden sebep sonuç ilişkisi kurmasını öğretir.

Elde ettiği bilgiyi en canlı haliyle kullandığından bunun çıktılarını görür ve onunla bilinç yolculuğunu sağlıklı şekilde sürdürmesini temin eder.

EY HAKİKAT yolunun kalbi gerçeklere uyanmış, bilgiyi bilince ulaşma istikâmetinde kullanan yolcusu.

Şu mübarek günleri sonuna kadar değerlendir.

Bilgide kalma.

Kuru bilgi bilince dönüşmedikçe yürüyüşünü yavaşlatan bir bağ olmaktan öteye gidemez.

Seni gereksiz bir bireyselliğe oradan da bencilliğe sürükler.

Övünmelerle doyum sağlamaya yöneltir. Alkış alma ve oradan beslenme gibi küçültücü durumlara düşürür.

Bilgi ile insanları yönetme, güdüleme, onlara üstünlük sağlama gibi ilim sahibine yakışmayacak hallere duçar eder.

Eğer yüksek erdemler yolunun hakikatli bir neferi olmak istiyorsan bilginin peşinden git, ilme ulaş, onunla amel et ama asla bununla yetinme.

BİLİNCE taşımayan bilgi elinde patlar.

Kur’an-ı Kerim’in bizlere idrakimizi arttırmak, hayata anlam vermek, kendimizi gerçekleştirmek, nefsimizin ve diğer şer güçlerin saldırılarını bertaraf ederek bilince ulaştırmak için geldiğini unutma.

Peygamber Efendimize hitap eden âyetleri bir kere daha bu anlayışla şu Ramazan günlerinde oku.

Diğer peygamberlerin kıssalarını yeniden yine bu gözle incele.

Kitapta geçen Nebi’lerin pişmanlık dualarını bu şuurla bir defa daha gecelerini aydınlatarak mütalaa et.

Göreceksin ki, tüm bu bilgilerin Rabbimiz tarafından bize açık seçik sunulmasının temel sebebi bizim de onların ulaştıkları bilince ulaşmamızdır.

Bilgiden bilinci yolculuk etmemizdir.

Tekrar Ramazanınız mübarek olsun.

Ya Selâm!

11.03.2024

https://www.istiklal.com.tr/bilgiden-bilince-yolculugumuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir