DUYGUSAL FARKINDALIK VE SOSYAL HUZUR

UĞUR CANBOLAT

RABBİMİZE sonsuz hamd ve sena olsun ki bu sene yine bizi Ramazan ile müşerref kıldı.

İşte ikinci günün idrakindeyiz. İnşallah sonuna kadar bir gönül ve iman uyanıklığı içinde duygusal farkındalığa ulaşır ve sosyal huzuru iliklerimize kadar yaşarız.

AHLÂK-I HASENE erleri hayatın doğal akışını ve sosyal huzuru birinci derecede tutarlar.

Yılın her günü onlar için elbette mühimdir ama şu ikinci gününü yaşadığımız mübarek ayın verdiği manevi bereketi de asla görmezden gelmezler.

Yüksek ahlaki erdemlerin yeşerip boy atacağı bu ortamın zehirlenmemesi için ellerinden geleni yaşamın aktif bir üyesi olarak yapmaya çabalarlar.

Bunu elde etmenin ve buna yaygınlık kazandırmanın elbette ön koşullarından birisi de duygusal farkındalıktır.

GÜZEL ahlak yolcuları duyarlıdırlar. Duygularını sürekli gözetim altında tutarlar.

Değişkenleri hesaba katarlar. İniş çıkışları asla gözden kaçırmamaya özen gösterirler.

Bu nedenle duygusal okur yazarlığa da ehemmiyet verirler.

Hadiseleri doğru okumak ve buna bağlı olarak sağlıklı tahliller yapabilmek için daima kalplerini uyanık tutmaya çalışırlar.

İç ve dış etkenlerden etkilenmemeye çalışarak gelen basıncı doğru bir şekilde boşaltmanın mutlaka sahih bir yolunu bulurlar.

İNSANDA mevcut bulunduğu düşünülen radikalleşme genini hesaba katarak inandıkları düşüncelerin savaşçısı değil tevazu ile uygulayıcısı olarak fiili örneklikler ortaya koyarlar.

Ramazan ayında zaten Rabbimiz bunu kolaylaştırmıştır. Bu ay kazanılan ünsiyet diğer on bir aya da sürdürülebilir şekliyle taşınmalıdır.

İç kavgalarını sulh ile bastırmış ve kendileriyle barışmış olan güzel ahlak yolcuları dışarıdan gelen fanatik söz ve saldırılara karşı daima teyakkuz halindedirler. Uyanıktırlar.

Hatta bunları önceden sezerek tedbir almak yoluna gittiklerinden bir nevi ön alıcıdırlar.

İlk hedefleri olayların çıkıp kalplerin kırılması, ruhların örselenmesi, gönüllerin incinmesinden sonra tamire yönelmek değil evvelinde buna mâni olacak argümanları bulup devreye sokarak sosyal barışı temin edip, sağduyuyu hâkim kılarak güvenli alanlar oluştururlar.

RAMAZANI kuşanmış güzel ahlak yolcuları hayatın barış elçileri olarak yaşarlar.

Taraftarlık güdüsüyle hareket etme yanlısı olmazlar, hakikatten ve adaletten yana tavır koyarlar.

Bu ise herkes için hayatı güvenli hâle getirir, çeşitliliklerin müsamaha ile karşılanması anlayışını tesis eder, ötekini dinlemenin de yararlı olduğu ve kişinin kendisini geliştirmesi noktasında besleyici olduğunun bilincini oluştururlar.

EY HAKİKAT yolunun Ramazan ayında duygusal farkındalığı kazanmış ve güvenli yaşamı tesis etmek için çabalayan gayretli yolcusu.

Vazgeçme.

Senin bu görevi ihmal etmemen yumrukları sıkılmış olan öfkelilerin tokalaşmasını sağlayacaktır.

İrileşmiş gözlerin birbirine muhabbetle bakmalarını netice verecektir.

Düşmanlık duygularını izale edecek ve barış içinde yaşamak için huzurun basamaklarını birlikte tırmanmanın esenliğini getirecektir.

Radikalleşmeden öteki ile fikri zenginleşmenin temellerinin atılmasına vesile olacaktır.

Fanatizmin iki tarafı da bitiren çift yönlü bir zehir olduğunun idrakine ulaştıracaktır.

Dinlemeyenin dinlenilmeyeceğini de öğretecektir.

Muhabbetin muhabbeti, adavetin de adaveti celbettiği gerçeğini akıllara kazıyacaktır.

Yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığı gerçeğine taşıyacağından sosyal barışın önemini bir kere daha önümüze serecektir.

Toplumsal kavgaları sönümlendirecektir.

Eğer güzel ahlak yolunda tam bir erdem yolcusu olmayı diliyorsun hiç vazgeçmeyeceğin derslerden birisinin duygusal farkındalık olduğunu derinden kavramalı ve Ramazan ayını bu açıdan da değerlendirmelisin.

Başkalarının çıkarttığı yangınlara taraf olup harlamak yerine su taşıyanı olmalısın.

Bu ise kendilik bilincine erişmekle mümkündür.

Bunu başarabildiğin ölçüde hem kendine güvenli alan açmış olacaksın hem de başkalarını içinde bulundukları fanatiklik girdabından kurtarıp o güvenli alana taşıyabileceksin.

Kur’an ayın mübarek olsun.

Ya Selâm!  

12.03.2024

https://www.istiklal.com.tr/duygusal-farkindalik-ve-sosyal-huzur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir