CAHİLE DEĞİL CEHALETE DÜŞMANLIK

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE insanı hedefini doğru belirleyemeye azami özen gösterir.

Eksen kaymasına asla izin vermez.

Çünkü ilk düğmeyi yanlış iliklemenin tümünü yanlış iliklemek olduğunu çok iyi bilir.

Bu sebeple yüzeysel değil derinlemesine bakar meselelere.

Bunlardan birisi de cehalet ile cahil ayrımını yaparken görülür.

Kılı kırk yaran bir incelikle şeytan ve nefsin maniplasyonuna gelmeden belirlemeler yapar.

Güzel ahlâk erleri cahilin değil cehaletin düşmanıdır.

Cahile merhametle yaklaşır.

Öfkesini ona karşı kabartmaz.

Öznesi cahil değil cehaletin kendisidir.

Bu konuyu eyleme dönüştürürken evvela kendi cehaletiyle mücadeleyi tercih eder.

Meseleyi doğru belirler.

Hangi konuların cahili olduğunu tespit eder.

Bu cehaletin hangi hususlarda ne seviyede olduğunu da tespit etmeyi önemser.

Teşhisin doğru ve tam olmaması durumunda tedavinin olamayacağını idrak etmiştir.

Gölge boksu yapmaz.

Gerçekçidir.

Acı da olsa yüzleşmeyi sağlıklı gerçekleştirir.

Ciddi bir çalışma sonucunda kendisini bilgili gördüğü pek çok konuda aslında ne kadar cahil olduğunu görür. Gerçeğe dayanmayan bilgilerle kalbinin nasıl doldurulduğunu fark edip yakalar.

Ardından onları tek tek imha ederek yerine yüce kitabımızın kesin bilgisine dayalı bir donanımla kendisini teçhiz eder.

İşte tüm bunları yaptıkça bugüne kadar cehalete değil cahil bırakılanlara yaptığı düşmanlığın ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunun bilincine ulaşıp doğru stratejiyi oluşturur.

Ey hakikat yolunun sahih yolcusu!

Kur’an-ı Kerim’in onaylamadığı tüm bilgiler senin için cilalanmış cehalettir.

İlim olarak sunulursa bile aldanma.

İrfan görüntülerine bile sokulsa bu cehalet itibar etme.

Enerjini boşa harcatıp seni yorgun düşürmek için şahıslara yönelik düşmanlık yönlendirmelerini elinin tersiyle iterek yüzlerine çarp.

Esas düşmanın cehalettir.

Bilgisizliktir.

Cehalet zindanından kendini kurtarmadığın sürece gerçek bir özgürlüğe kavuşamayacaksın.

Düşüncelerin temelsiz kalacaktır.

Fikirlerin sönük olmaya mahkûmdur.

Cahile merhametle muamele etmelisin ki, o kişiyi daha önce senin de içinde bulunduğun karanlık kuyulardan çıkartabilesin.

Öfke kurtarıcı değil.

Cehalete duyacağın öfkeyi cahile yönlendirdiğinde sonuç alamayacaksın.

Muhatap olduklarının kendi yanlışlarında ısrar etmelerinden başka bir sonuç vermeyecektir bu tutumun.

Yüksek erdem yolunda yürüyenler bu ayrıştırmaları en doğru biçimde yapanlardır.

Karanlığa sövmek nafiledir.

Mühim olan bir ışık yakmaktır.

Bunu ise ancak merhametliler yapabilir.

Sen onlardan olmalısın.

03.02.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/cahile-degil-cehalete-dusmanlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir