Günün Yazısı

SESLENİŞ

YARINA ses bırakmak için dünün sesini duymak gerekir. Dün anlam dünyamı inşa eden, beni ben yapan sesler duymuşsam, bunlara yeteri kadar kulak verebilmişsem bugün ses dünyam zengin demektir. Hepimizin bir ses dünyası olmalı. Bir söz dünyası olmalı. Bugün benden zuhur eden sesler duyuyorsanız dün duyduğum seslerin içimdeki yankılanmaları sebebiyledir. Çoğalmalarındandır bu. Siz, siz olun sesleri …

BEYHUDE

ARAMA beni oralarda. Ben artık başka bir yerdeyim. Beyhude uğraşılar yorar insanı. Hem beni neden terk ettiğim, göç ettiğim hatta firar ettiğim yerlerde arıyorsun ki? Eski ben, şimdiki benden daha mı iyiydi? Eski sözlerim, şimdi ettiğim lakırdılardan daha güzel değil ki! Tazelendim ben. Çayım demini yeni aldı. Cümlelerim anlam kazandı, çünkü kelimelerim tazelendi. Bununla da …