DİNİ YALNIZ ALLAH’A HAS KILMAK

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erlerinin en önemli özelliklerinden birisi “Tanzim etme” yetkinliğidir.

Onlar her şeyi yerli yerine koyanlardır.

Ne fazla ne de eksik…

Tam olması gerektiği yaparlar yapmaları gerekenleri.

Düşüncelerini tanzim ederler.

Fikirlerini, duygularını tanzim ederler.

Eylemlerini aynı şekilde düzenlerler.

Yani tüm hayatlarını kendilerini yaratıp yaşatan Rablerinin istediği şekilde hiçbir farklılık oluşturmadan yaşarlar.

Kısacası dini yalnız Allah’a has kılarlar.

Yolundan, izinden coşkuyla gittikleri Sevgili Peygamberimizin bildirip yaptığı gibi yaparlar. Zira Fahr-i Kâinat Efendimiz dini Allah’a has kılmakla emrolunmuştu.

Güzel ahlak yolunun dikkatli yolcuları bu prensiplere göre tüm duygu, düşünce ve eylemlerini tanzim ederler.

“Din zaten O’na tahsis edilmiş değil mi?” diye düşünmezler çünkü Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okuduklarından yapılan uyarıların farkındadırlar. Bu hususta gönüllerinde bir bulutlanma söz konusu olursa şeytan ve nefsin üflemeleriyle derhal Zümer Sûresine müracaat ederek ilgili âyetleri tekrar hazmederek incelerler.

Kendilerini düşmekte oldukları kuyudan hemen kurtarırlar.

İlahî olanı beşerîleştirme yanılgısına düşmezler.

Bu yanlışa düşenlerin söylediklerine de zerre kadar itibar etmezler.

Din koyma yetkisinin sadece ve sadece Allah’a ait olduğuna tüm hücreleriyle iman ederler.

Ve buna uyarlar.

Hükmetme yetkisinin yalnız Allah’ta olduğuna yakîn imanları olduğu için başkalarının tahakkümüne girmezler.

Haktan başkasına boyun eğmezler.

Kendilerine göre yeni ibadet şekilleri üretmezler.

Rablerinin kitabında beyan etmiş olduğu ibadetleri de değişik sathi yargılarla öteye beriye çekiştirip Peygamberimiz ve onun dostları olan sahabilerin uygulamalarını dikkate alıp değiştirme cüretinde bulunmazlar.

“Onlar için fiili ibadetler geçerliydi ama biz hakikat ehli için durum farklı, bizler zaten zikr-i daimideyiz” gibi ahmakça din koyma teşebbüslerinde bulunmazlar.

Bulunanlara da iyi gözle bakmazlar.

Peygamberimizin bilmediğini kendilerinin değer verip yücelttikleri kişilerin bildiği gibi bir şeytan aldatmacasının sihrine kapılmazlar.

Zira onlar tanzim ehlidirler. Yerindelik bilgeliğine erişmişlerdir.

Ey hakikat yolunun tanzim etme becerisi kazanmak isteyen güzel yolcusu!

Sen de inandığın peygamberin Kur’an’dan aldığı emri dikkate alıp dini yalnız ve sadece Allah’a has kılmalısın.

İbadetlerini sırf Allah için yapmalısın.

Bu, bir tevhit ahlakıdır. İman biçimidir.

Bilmelisin ki, esas mesele şirk ve tevhit ayrımıdır.

Bunu kavrayıp içselleştirdiğin vakit tahrif edenleri hemen teşhis etmeye başlayacaksın.

Tağyir edenleri suçüstü yakalayacaksın. Tebdil edenleri fark edip onlara dur diyeceksin.

Rabbimizin halis olandan bahsetmesinin halis olmayana işaret ederek kendini bundan korumanı istediğini kavrayacaksın.

Güzel ahlak yolunun pırıltıları yolcuları tüm bu tuzakları kavrayıp bertaraf ettikleri için güzeldirler.

28.07.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/dini-yalniz-allaha-has-kilmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir