İCTİBA

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri “İctiba” ehli olurlar.

Onlar iradelerini Rabbimizin emir ve tercihleri üzere sabit kılmak için her şeyi çok hassas bir tarzda ölçüp biçerler.

Başka bir ihtimale asla yer bırakmazlar.

Güzel ahlak yolcuları için bütün mesele Hakkın emrine uymak sevgili peygamberimizin örnekleyerek gösterdiği telkinlerine riayet etmektir.

Güzel ahlak yolcuları başka bir eğilimi kendilerine yasak etmişlerdir.

Bunun ayrıntılarına tümüyle vakıf olabilmek için yüce kitabımızı içselleştirmeyi her zaman öncelerler. Âyetlerde geçen her kelimeyi ilahî vahyin bütünlüğü içinde anlamaya çalışır bağlantıları ile ele alıp idrak etmeyi yaşamlarının ilk sırasına alırlar.

İşte buna “İctiba” derler.

Kur’an-ı Kerim’de geçen seçme ve tercih etme anlamına gelen âyetlere özellikle kafa yormaları kendi tercihlerini buna uygun hâle getirmek içindir.

Aradan nefislerini çıkarmak lüzumundandır.

Şeytanın üflemelerine kapılmamanın ancak bu şekilde mümkün hâle gelebileceğinin bilincine ermiş olmalarındandır.

Ey hakikat yolunun tercihini daima Haktan yana yapmak isteyen dikkatli yolcusu!

Seçimlerin önemlidir.

Bunları hangi ölçüler çerçevesinde yaptığın mühimdir.

Yüce kitabımızın bu anlamı içeren vurgularının ayrıntıları, nüansları hayatidir.

O halde tercihlerini bu anlayışla yapman elzemdir.

Birçok olumlu özelliği olan fiilleri seçip hayata katmak için uğraşmalısın.

Dini Allah’a has kılmak ancak bu şekilde mümkün olur.

Temiz kalmanın başka yolu yoktur.

Hayırlı olanı gözetmek iman nöbeti tutmak gibidir.

Sen özel bir varlıksın, bu donanımlarla gönderilmiş seçkin bir evren konuğusun.

O halde önceliklerini doğru belirlemelisin. Bunu ise sadece kendi isteklerin doğrultusunda yapamazsın.

Bu “İctiba” olmaktan düşmek demektir.

Mecazları anlamadığın, inceliklere odaklanmadığın, yüzeyde kaldığın sürece kaybetme adayı olursun.

Oysa sonsuzluk adayı olmalısın. Ebediyete pervaz açmalısın.

Senden istenen ve beklenen budur.

Sevgili Nebi’mizin çektiği bunca çile sana bunları göstermek içindir.

Rabbimiz bizlere göndereceği peygamberleri çok özel bir tercihle tayin etmektedir.

İşlediğimiz kusurlardan geri dönmek ve tekrar aynı hatalara düşmemek için Rabbimizin bize gönderdiği elçileri hangi özellikleriyle bize gönderdiğini iyi kavramalısın.

Ki, benzer seçimleri sende kendi hayatına geçirebilesin.

Kulluk çizgisini sürdürebilmek için bu nitelikleri prensip hâline getirmelisin.

Allah’a yakın olmanın yolu O’nun gönderdiği mesajın ayrıntılarına yönelmek ve gönderdiği Nebi’lerinin örnek hayatlarına vâkıf olmakla mümkündür.

Yüksek erdem yolcuları bu hususlarda kalplerini sürekli uyanık tutarlar.

Gafletin kesif perdesi ile kendilerini örtmezler.

Daima savaş meydanındaki teyakkuz durumunda olurlar.

Bir an bile düşmandan emin olmazlar.

Eğer sende bu yolun istikâmetli yolcusu olmak istiyorsan Rabbimizin sana gönderdiği elçilerin hangi kriterlere göre tercih edildiğini, seçildiğini önemsemelisin.

Ki, buradan ilham alarak hayatını tanzim ederken benzer tercihleri kullanabilesin.

Gelişi güzel yaşamaktan kurtulabilesin.

Seçimlerinin seni oluşturduğunun şuurunda olasın.

24.03.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/ictiba

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir