KÜLLİYAT

İKİ kişi gördüm. Bir olmuşlardı. O benim külliyatım diyordu. Ben tüm bütünlüğümü onda bulurum. Fasıllarım onda tamamlanır ve bir bütüne ulaşırım. Külliyat oluruz. Fikrim, zihnim, aklım, gönlüm bir bütün halinde onda cem olur. Can olur. Yâr olur. Artık bunlar tecezzi kabul etmezler. Parçalanmazlar. Ayrılmazlar. İkmal olmuşlardı birbirine. Çünkü ikmal olan ihmal olmaz. Biliyorlardı bunu. Bu …

YİRİNE DÜŞMEK

ÖYLE derler bazı yörelerimizde. Yirine düştü maşallah, rahat. Bir kaygısı, üzüntüsü yok şeklinde anlatırlar. Bu deyim kimi zaman askere giden yiğitler için söylenir, bazen de gelin olan ana kuzuları için… Ben mi niye söyledim? Ben de yerime düştüm de ondan. Tam da olması gereken yere düştüm. Gönlünde yer bulduğumdan beri hülyalarım da yerini buldu. Ecelimi …