SAVUNMA ŞANSI

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri her insanın savunma şansı, daha doğrusu hakkı olduğuna inanır.

Hayatını bu esasa göre yaşar.

Kimseyi gıyabında mahkûm etmez. Aynı şekilde varsa bir kusuru elinden savunma imkânını alarak onu mağduriyete sürüklemez.

Güzel ahlak yolcuları için bu husus neredeyse yaşama hakkı kadar kutsaldır.

Önemlidir.

Tek taraflı bir yargıyı bu sebeple asla tasvip etmez.

Kendisi yapmadığı gibi başkalarına da önermez hatta elinden geliyorsa buna mani olmaya çalışır.

Çünkü onun için özgürlük insanlık onurudur.

Hürriyet şereftir.

Kendisi için uygun görmediği bu durumu başkalarına da asla reva görmez.

Birine savunma imkânı tanımak, ona kendine verdiğin değer kadar değer vermektir.

Onu küçük görmemektir.

Önemsemektir.

Dikkate almaktır.

Ayrıca bu davranış şekli bilgi ve irfan bakımından donanımlı olmanın bir işaretidir.

Bilgisine güvenmektir.

Fikrinin güçlü oluşundan kuşku duymamaktır.

Karşı düşünce ve fikirlerden korkmamaktır.

Şu da ayrıca bir gerçektir ki, güzel ahlak yolunun erdemli yolcuları kendi düşüncelerinde bir yanlış, bir eksik, bir gedik söz konusu olduğunda bunu rahatlıkla kabul ederek tashih edecek kadar cesurdurlar.

Yanlışa saplanmazlar.

Doğruya ve gerçeğe müştaktırlar.

Hakikate iştiyak duyarlar.

Sahih olanı sahte ile örtmeye tenezzül etmezler.

İşte bu sebeple güzeldirler.

Işıl ışıldırlar.

Şırıl şırıl akan bir su kadar berrak olmayı bu anlayış ve tavırları sebebiyle elde etmişlerdir.

Bu sebeple sürekli kendilerini tahlil edip tanımlayarak istikametlerini düzeltirler.

Saf gerçeğin dışında başka bir şeye temenna durmazlar.

Ey hakikat yolunun gerçeği sürekli arayan sahih yolcusu!

Savunma hakkı senin için ne kadar ehemmiyetli ve kutsal ise başkaları açısından da en az o kadar mühimdir.

Kıymetlidir.

Muhatap olduğun hiç kimseden bunu esirgeyemezsin.

Yüce Rabbimiz İblis’in saygısızca tutumu ve tartışmaya cüret etmesi karşısında bile bu hakkı elinden almamıştır.

Kendisini savunma imkânını ona tanımıştır.

Özgürce düşüncesini söylemesine engel olmamıştır.

Bu ölçü güzel ahlak yolcularının şaşmaz ilkesidir.

Küçük büyük demeden, yaşına, konumuna bakmadan herkes için bu prensibi geçerli sayar.

Irkına, inancına göre tavır almaz.

Eğer sen de bu yolun kutlu yolcusu olmayı sürdürmek istiyorsan bu ilkelere sıkı sıkıya sarılmalısın.

Yol bellidir.

Bu konuda Sevgili Peygamberimizin tutumunu da önemli bir kıstas olarak daima zihninde canlı olarak tutmalısın.

Unutma ki, başkalarına savunma fırsatı vermeyenlerin kendileri için aynı talepte bulunma hakları yoktur.

04.05.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/savunma-sansi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir