ŞUREKÂ

UĞUR CANBOLAT

AHLÂK-I HASENE erleri şürekâ değildirler.

Bu kaçınmayı hayatlarının eksenine koyarlar ve asla ihmal etmezler.

Sakınılacaklar listesin ilk sırasına koyarlar ve ne olursa olsun bu sıralamayı değiştirmezler.

Zira burada yaşanacak bir rehavet tüm eylemlerini anlamsız hâle getirir, ibadetlerini boşa çıkarır.

Bununla sınırlı kalır mı peki yaşanacak acı?

Hayır, kalmaz katlanarak devam eder.

Zira bu zulmün en büyüğüdür.

Sonsuz hüsranın kapısını sonuna kadar açar ve ateşin içine atar.

Bu konu o kadar ehemmiyetlidir ki, yüce kitabımızda Hazreti Lokman’ın dilinden oğluna yaptığı nasihat şeklinde verilir.

Ve bu hitap önemine binaen pedagojik bir yaklaşım içinde aktarılır ve “Oğulcuğum, yavrucuğum” şeklinde başlar.

Buradan da anlıyoruz ki, konuya dikkat çok küçük yaşlarda başlar ve kişinin ömrünün sona kadar iman emanetine şirk bulaştırılmadan taşınması istenir.

Kur’an-ı Kerim’de on üç yerde kendisine yer bulur.

Güzel ahlak yolcusu bu sebeple “Şerîk” kelimesini zihninde öyle canlı bir tarzda tutar ki bunu çağrıştıran her algıdan, yorumdan, tevilden, izahtan yılandan kaçar gibi kaçar.

Şurekâ şerik sözünün çoğuludur.

Ortaklar anlamına gelmektedir.

Allah’a şirk koşmak O’nun mülkünde O’na ortaklar varsaymaktır.

Yani müşrik olmak demektir.

Allah’a değil araya konulan aracılara kulak vermektir.

Onların sözünü Allah’ın kelamından üstün tutmaktır.

Yaşamını yüce kitabımızın prensiplerine göre değil araya sokuşturulan bu şurekâ’nın isteklerine göre tanzim etmektir.

Allah’ı ve kitabını kenara koymaktır.

Resulünün örnekliğini yeterli görmemektir.

Büyük olarak görülen, yüceltilen, efendilere itaat etmektir.

Onların kavli üzerine yaşamaktır.

Kesin bilgiye dayanmadan hareket etmektir.

Körü körüne ataları taklit etmektir.

Aklı işlevsiz hâle getirmektir diğer yandan da…

Buna bağlı olarak yardım edemeyecekleri yardıma çağırmak, onlardan bir yarar ummaktır.

Beklemektir.

Ey hakikat yolunun şirkten özenle kaçınan muvahhit yolcusu!

Aklını başına al ve kendine gel.

Hayallerin içinde yaşamaktan vazgeç.

Kur’an’ın bu husustaki haberlerine gönül kulağını sonuna kadar aç.

Şimdiye kadar doğru bildiklerini yüce kitabımızın hakemliğinde sorgula.

Eğer güzel ahlak yolcusu yüksek erdemlilerle birlikte yürümek istiyorsan öncelemen gereken en büyük mesele budur.

Bu, çadırın orta direği gibidir. Yıkıldığında diğer yaptığın her şey bunun altında kalır.

Heba olur.

İlk yapman gereken bu husustaki âyetleri bağlantıları ile birlikte inceden inceye hazmederek incelemek ve anlamak olmalıdır.

İmanını çaldırmamak buna bağlıdır.

16.06.2023

https://www.kendilikbilinci.com/yazilar/surek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir