TESLİM OLMA KUSURLARI VE VEKÂLETLE DÜŞÜNME

UĞUR CANBOLAT

NİCEDİR düşünüyorum ve tam olarak işin içinden çıkamıyorum.

Evet, Müslüman teslim olandır.

Evet, bu teslimiyet amasız ve fakatsız olmalıdır.

Ancak buna rağmen çokça teslimiyet kusurlarımız bulunmaktadır.

Peki, teslim olma kusurlarımızın altında yatan temel sebepler nelerdir?

Bu sebeplerin bir gerçekliği var mıdır?

Ne kadarı zihnî çarpıtmaların ürünüdür?

Ne kadarı ilimden nasipsizliğimizin bir sonucudur?

Ne kadarı yanlış kültürel şartlanmalarımızın boynumuza vurduğu boyunduruktur?

Ne kadarı kolaycılığı tercih etmemize bağlıdır?

Ne kadarı konfor düşkünlüğümüzün neticesidir?

Ne kadarı vekâletle düşünme tembelliğimizin bizi sınırlamasıdır?

Dedim ya mesele mühim.

Bir kalemde iki kelam edip geçilip gidilemez.

Geçiştirilemez.

Başımızı kuma sokmakla mesele çözülmez.

Gözümüzü kapamakla geceyi getirmiş olmayız.

Penceremizin perdesini çekmek güneşin yokluğunu göstermez.

Kısacası kenardan dolaşmak nefse dolanmaktan başka bir şey değil…

TESLİM olunması gereken yere teslim olmamak bir teslim olma kusurudur.

Asla teslim olunmaması gereken yerlere teslim olmak yine önemli bir teslim olma kusurudur.

Allah’ın bizlere kesin bilgi olarak Sevgili Peygamberimizle gönderdiği vahye teslim olmamak için bin dereden su getirmek bir teslim olma kusurudur.

Fahr-i Kâinat Efendimizin mübarek ve muhteşem örnekliğine teslim olmamak bir teslim olma kusurudur.

Vahyin ilk muhataplarını ve onların teslimiyet kodlarını hesaba katmadan yapılan teslimiyet bir teslimiyet kusurudur.

Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de akla yaptığı vurguları ciddiye almamak ve onu küçültmek için yapılan temelsiz yaklaşımlar teslimiyete mâni olan bir teslimiyet kusurudur.

Kalbi hesaba katmamak bir teslimiyet kusurudur.

Fikirleri karşı fikirleri dikkate almadan benimsemek bir teslimiyet kusurudur.

Kendini haklı başkalarını haksız görmek bir teslimiyet kusurudur.

Bilgiyi amel etmek için değil pazarlamak için öğrenmek ilim değil malumatfuruşluk olduğundan bir teslimiyet kusurudur.

Özgürlüğü kendine hak başkalarına lütuf görmek bir teslimiyet kusurudur.

Aslı olmadığı halde varsayılan şeylere vehim denilir ve bunlara tutunmak ciddi bir teslimiyet kusurudur.

Yapıp ettiklerinde kişinin kendini sıyırıp iradesini yok sayması bir teslimiyet kusurudur.

Değerlendirme yetisini heba edip kişinin ya yüceltici ya da yerici davranışlar geliştirmesi bir teslimiyet kusurudur.

Karşı veya farklı bir düşünceyi anlamak yerine rakip görüp susturmaya çalışmak bir teslimiyet kusurudur.

Geçmişin tüm yanlışlarını ayırt etmeden kutsamak ve geleceği ürkütücü bulmak şimdiyi ıskalamaya sebep olan bir teslimiyet kusurudur.

Körü körüne itaat bir teslimiyet kusurudur.

Vesayeti kabul edip kendi reyini yok saymak ya da önemsizleştirmek bir teslimiyet kusurudur.

Sürekli savunma ve saldırı hâlinde olmak yine bir teslimiyet kusurudur.

Reddettiğin şeyleri ciddiye almamak, onların içinde acaba bir hakikat olabilir mi şeklinde düşünmeyip peşinen mahkûm etmek bir teslim olma kusurudur.

Istırabını çekmediğin hususlara gösterdiğin aşırı sahiplik duygusu bir teslimiyet kusurudur.

Gaflet bir teslimiyet kusurudur.

Bilmiyorum demek öğrenebilirim demek olduğundan bundan kaçınmak teslimiyet kusuruna sebeptir.

Gerçeği tam olarak görebilmek bazen geri çekilip daha dikkatli ve kapsayıcı bakışı sağlayacağından bundan kaçınmak bir teslimiyet kusurudur.

Âtıl kalmak, hayata katılmamak kişiyi teslimiyet kusuruna götürür.

Etraflıca tartışmak, tartmak demek olduğundan bunun yerine polemiği tercih etmek, fikrine güvenmemekten kaynaklanan bir teslimiyet kusurudur.

Konu çok can yakıcı olduğundan maddeleri uzatmak mümkün ama bu kadarı yeterli olsa gerek.

VEKÂLETLE düşünmek teslimiyet kusurlarının ilkidir.

Kur’an’ın talebesi olup kendini ve evreni ilave olarak olayları vahye dayalı olarak öğrenme gayretine girmemek, başkalarının dediklerini sorgulamadan ve tartmadan gerçeğin ta kendisi olarak kabul etmek onlara vekâlet vermek anlamına gelir.

Oysa ilim hepimize farz.

Kur’an hepimize indirilmiştir.

Allah’ın Resulü hepimizin öğreticisidir.

Bu önemli husus sarf-ı nazar edildiğinde vekâlet verdiklerimiz bizi felakete sürükleyecektir.

Ki, genellikle böyle olmuştur.

Teslim olma kusurlarından arınmak ve hayatın öte yakasında derin bir pişmanlık yaşamamak için vekâletle yaşamak, vekâletle inanmak, vekâletle düşünmek illetinden acilen kurtulup şifa bulmalıyız.

Asaleten yaşamalı, asaleten inanmalı ve asaleten düşünmeliyiz.

Ya Selâm!

26.08.2022

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/teslim-olma-kusurlari-ve-vekaletle-dusunme/708748

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir