OLURU OLMAZDAN AYIR


BU MESELE hayatidir. Oluru olmazdan ayırmalısın. Bunun için iman şarttır, vicdan vazgeçilmezdir, ilim ve onun götürdüğü irfan zaruridir.

Ve aşk… Olmazsa olmaz.

Oluruz olmazdan ayır nazarım. Yoksa hayal ile hakikat karışır. Çok acı çekersin. Bu acı seninle kalmaz çevreni de içine alır.

Oluru bil, olmazı iyi belle. Yerlerini doğru tayin et. İçeriklerini kavra. Ki, muhteva karışmasın.

Bunu yapmazsan fesada uğrarsın. Aklın kalbine saldırır. Fikrin zihnine hücum eder. Ruhunda kasırgalar çıkar ve her yeri tarumar eder.

Oluru almazdan ayır. Yoksa muhaseben yanlış olur. Kendinden gayri herkesi suçlar, kabahatlerini onlara yansıtırsın.

Oluru olmazdan ayırmayan âdil olamaz. Ârif olamaz. Faruk olamaz. Yolunu bulamaz, çıkmaz sokaklarda heder eder kalbini.

Vasiyetimdir bilesin.

Oluru olmazdan tefrik et. Nasıl diye sorma, onu sen bulacaksın.

16.03.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir