Günün Yazısı

ETKİ

ETKİLENİRİM ben arkadaş diyordu. Ben etkiye açığım. Senden gelen her türlü etki benim için nimet aslında… Birileri, birilerine kimseden etkilenme demiş olabilirler. Bu onları bağlar. Benim meselem senden daha fazla nasıl etkilenebileceğimdir. Doymuyorum ben sana. Daha fazla dolmanı istiyorum içime. Mümkünse tıka basa. Ey hilal bakışlım, sevda duruşlum. Beni etkinden mahrum etme. Küsme. Yüzünü çevirme …

ALDIRIŞSIZ

ÖYLE davranırdı. Dışarıdan bakınca en küçük bir kaygı işareti sezilmezdi. Gerçekten öyle miydi, yoksa bu sadece verdiği bir görüntü mü, bilen yoktu. Dünyanın ne içinde ne de dışındaydı. Kendine bir çizgi belirlediği belliydi. Ama hiç kimseye ne kendi istikametini dayattığı ne de şöyle yap, böyle yapma şeklinde emir kipinde konuştuğu duyulmamıştı. Nasihati kendineydi, başkasına değil. …